W Lublinie młodzi pszczelarze z całej Polski staną w szranki.

Indeks na KUL, sprzęt komputerowy, zestawy startowe uli, udział w Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy na Słowacji oraz książki tematyczne to nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie “Bliżej Pszczół” dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs organizowany jest przez Fundacje Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

Finał Konkursu odbędzie się 28 marca 2019 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.                                             Konkurs popularyzuje pszczelarstwo i wiedzę o roli pszczół w środowisku naturalnym. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek: “Kalendarz Pszczelarza”, książkę tematyczną, nasiona roślin miododajnych. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku odnotowaliśmy 40 % wzrost zgłoszeń. Dla laureatów mamy dodatkową niespodziankę.  Zaproszenie Pierwszej Damy – Agaty  Kornhauser – Dudy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie – mówi Renata Horbaczewska Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL.

29 marca 2019 r. ( piątek) odbędzie się konferencja: ” Pszczoła w mieście”( wstęp wolny) oraz ogłoszenie wyniku Konkursu. W tym samym dniu w godz. 13:00 – 13:30 na terenie KUL, ul. Konstantynów 1 zostanie posadzona lipa drobnolistna, która będzie symbolem włączenia się społeczności KUL w ochronę pszczół. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

” Podjęte dzieła, poza  edukacją młodzieży, przyniosą także popularyzację problematyki ochrony pszczół i innych zapylaczy w społeczeństwie. Uczestnictwo w konferencji naukowej pozwoli młodemu człowiekowi spojrzeć na świat pszczół z zupełnie innej strony” – mówi Bożena Stępień, wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

“Ginięcie pszczół ma niezwykle negatywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż pszczoły odgrywają istotną rolę w rozmnażaniu roślin, zarówno gatunków dziko rosnących jak i uprawnych. Ochrona owadów zapylających jest bardzo ważnym elementem działań na rzecz ochrony różnorodności ekologicznej” – dodaje dr. hab. Magdalena Lubiarz, prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. 

Renata Horbaczewska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fundacja Rozwoju KUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KULmaUL