2018-01-04 Zalecenie z posiedzenia zarządu Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu.

Zaleca się aby w sezonie pszczelarskim 2018 roku dokonywać wymiany węzy  w 100% ramki gniazdowe.  Interpretację tego zalecenia pozostawia się pszczelarzom. Wymiana węzy ma wpływ na zdrowotność rodzin pszczelich i jakość pozyskiwanych miodów.  W Finlandii jest duża zdrowotność pszczół przez opracowaną metodę kamienia pszczół na węzie.

Dla wiadomości pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.

Zimująca rodzina pszczela 2.01.2018 r.
Zimująca rodzina pszczela
2.01.2018 r.