V Gminne Święto Miodu w Chobieni.

3 1 41396896_1102384649930074_6884811074881716224_o 41405535_1102386556596550_7307444154684932096_o 41389635_1102386799929859_2245805770211852288_o 41413833_1102387383263134_2155254463609176064_o 41384950_1102388693263003_5752247302941048832_o

W dniu 08 września 2018 r. Koło Pszczelarzy w Rudnej pod patronatem Wójta Gminy Rudna zorganizowało w ramach zadania publicznego na rzecz Gminy Rudna, jubileuszowe V Gminne Święto Miodu w Chobieni.

W trakcie trwania uroczystości zostało przeprowadzone szkolenie dla pszczelarzy i wszystkich zainteresowanych tematem pszczelarstwa na temat :

„Nowe idee pomocy pszczołą oraz wpływ zanieczyszczeń wosku na biologię rodziny pszczelej”.

Wykład poprowadził Kierownik Zakładu Biologii Komórki Uniwersytetu M.C Skłodowskiej w Lublinie, prof. Mariusz Gagoś. Wykład cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem pszczelarzy z całego Dolnego Śląska. Wzięło w nim udział blisko 100 osób niezrzeszonych i zrzeszonych w różnych organizacjach pszczelarskich.

Wójt Gminy Rudna – Władysław Bigus zapowiedział dalsze działania i wsparcie dla inicjatyw związanych z ochrona pszczoły miodnej i innych owadów zapylających.

Znaczna część spotkania przekształciła się w dyskusję na tematy dotyczące problematyki pszczelarskiej.

W dyskusji między innymi zabrali głos:

– Powiatowy Lekarz Weterynarii – Wiesława Bober, na temat sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich oraz rolniczym handlu detalicznym

– Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa p. Aneta Jasinowska
i Magdalena Pieter, na temat stosowania środków ochrony roślin z punktu widzenia ochrony pszczół

– Współzałożycielka Stowarzyszenia Pszczelarzy Polskich POLANKA – Elżbieta Szlachetka Kowalczyk,

– Sekretarz Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej – Bazyli Chomiak.

Wszyscy w dyskusji byli zgodni, że tylko wspólne działanie samorządu, pszczelarzy, inspekcji weterynaryjnej i instytucji powołanych do nadzoru i szkolenia w rolnictwie przyniosą wymierne korzyści dla ogółu zapylaczy.

W przerwie kawowej aby uświetnić zorganizowaną imprezę zaśpiewała Martyna Kuźniak z Kliszowa.

Na koniec spotkania pszczelarz, pasjonat p. Józef Jasina z Lublina prowadzący pasiekę wędrowna zaprezentował różnego rodzaju nowinki techniczne które ułatwiają prace w pasiece.

W trakcie uroczystości w Rynku w Chobieni, odbył się festyn dla mieszkańców Gminy Rudna. Animatorzy w profesjonalny sposób zabawiali dzieci prowadząc gry, zabawy i konkursy o tematyce pszczelarskiej. Udostępnili dmuchane zjeżdżalnie i trampoliny, częstowali watą cukrową i popcornem. Dzieci otrzymały również słoiczki z miodem na jednym ze stoisk promujących produkty pszczele zbierane w Gminie Rudna. Mieszkańcy mogli zaopatrzyć się w miód i inne produkty pszczele. Zaprezentowano również wytwarzanie świec z naturalnego wosku pszczelego

Został rozstrzygnięty konkurs NA STOISKO PROMOCYJNE PRODUKTÓW PSZCZELICH w czasie trwania V Gminnego Święta Miodu w Chobieni w dniu 08 września 2018r. Zgodnie z regulaminem
w konkursie mogli uczestniczyć jedynie członkowie Koła Pszczelarzy w Rudnej.

I miejsce zajął Marek Jarocki z Miroszowa ,

II miejsce zajął Wacław Cidyło z Chobieni,

III miejsce zajął Zdzisław Izak z Chełma

Nagrody w formie bonów na zakup uli laureatom wręczył Wójt Gminy Rudna.

Na koniec Prezes Koła Pszczelarzy w Rudnej zapowiedział, że w roku bieżącym, tak jak w poprzednich latach pszczelarze ze środków przekazanych przez Gminę Rudna otrzymają węzę, ramki i rośliny miododajne. Ponadto w ramach działalności koła zostaną przeprowadzone warsztaty dla dzieci szkół w Gminie Rudna.

Pragniemy współpracować z każdym któremu pomoc owadom zapylającym leży w sercu. Bo wspólnie można wiele więcej.

Dla ” Wiadomości Pszczelarskich” Zbigniew  Smoła.