30-05-2018 ZAPROSZENIE DLA PSZCZELARZY

MIODY KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH
MIODY KSIĄŻĄT ŚWIDNICKICH

 

ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW NA LIPCOWE MIODOBRANIE W FOLWARKU-MUZEUM TECHNIK ROLNICZYCH W PIOTROWICACH ŚWIDNICKICH

Zapraszamy wystawców-pszczelarzy, producentów produktów pszczelich, akcesoriów pszczelarskich jak również rękodzielników, twórców ludowych, producentów ekologicznej żywności, ogrodników,  sadowników do bezpłatnego zaprezentowania swoich produktów i usług 28 i 29 lipca 2018 r. w Folwarku w Piotrowicach Świdnickich podczas kiermaszu będącego jednocześnie wydarzeniem mającym za zadanie popularyzację wiedzy na temat pszczół, pszczelarstwa i apiterapii oraz ich znaczenia dla środowiska naturalnego i naszego zdrowia.

kontakt:

tel: 74 63 74 330 kom: 692407401