30-03-2018 SZTUCZNA INTELIGENCJA W PSZCZELARSTWIE

zibees-logo

 

zibees-screen_right-1
                                                                                                                                                      Czym jest ziBees ?
ziBees jest bezpłatną aplikacją na telefon, która wykorzystuje sztuczną inteligencję by usprawnić proces zarządzania pasieką.

Poprzez analizę zdjęcia ramki pszczelej  jesteśmy w stanie wykrywać wiele elementów znajdujących się na zdjęciu.  Możemy określić ilość pszczół na zdjęciu, wskazać ilość pszczół posiadających warrozęW przyszłości chcemy wykrywać inne istotne dla pszczelarzy elementy występujące na ramce pszczelej, takie jak: pokarm, czerw trutowy, mateczniki, etc. Chcemy aby ziBees pełnił funkcję asystenta na pasiece, który usprawni proces inspekcji oraz pomoże pszczelarzom podejmować szybkie i racjonalne decyzje.  Stale pracujemy nad poprawą skuteczności wykrywania warozzy oraz innych elementów. W tym celu potrzebujemy dużej ilości zdjęć. W kwietniu ruszamy z beta testami. Udostępnimy grupie pszczelarzy wstępną wersję aplikacji i chcemy poznać ich opinię.  Zależy nam aby nasza aplikacja trafiła do jak największej ilości pszczelarzy. Wskutek czego szybciej usprawnimy jej działanie oraz będziemy mogli poszerzyć jej funkcjonalności o wykrywanie dodatkowych elementów znajdujących się na ramce.       C. d. n.

Dla ” Wiadomości Pszczelarskich ”  Bartłomiej Stapowicz.

Ps.

Nowe technologie służą człowiekowi po to by ułatwić lub usprawnić życie  i  pracę. Pracowitość pszczelarzy jest znana a wprowadzane nowe technologie powinny być nieuciążliwe i bezpieczne oraz pożyteczne.

Proszę o zadawanie pytań do pana Bartłomieja : bartek@zibees.co

Czy razem z aplikacjami będą rozdawane Smartfony ? – pszczelarz z Bielawy.

 red. Adam Prusaczyk.

zibees-screen_center