29-05-2018 BIZNES PLAN W MOIM GOSPODARSTWIE PASIECZNYM.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
ULE MOJEJ KONSTRUKCJI Z DENNICĄ OSIATKOWANĄ.

Od pięciu lat jestem aktywnym pszczelarzem. W mojej rodzinie prowadzono wielkotowarowe pasieki pszczelarskie w Kanadzie liczące po parę tysięcy uli. Obecnie należę do Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Świdnicy i co roku powiększam swoją pasiekę. Z racji tego, że z zawodu jestem dekarzem to w wolnej chwili, zwłaszcza zimą produkuję własne ule. Dlatego powiększanie pasieki idzie mi o wiele łatwiej. Powiększanie pasieki to nie tylko ule, to takze m.in.ramki, które kupuję u pana Sułkowskiego w Bolkowie czy  węza, którą kupuje się taniej jeżeli oddaje się wosk na wymianę.
2 kg wosku to 1kg węzy . Nie opłaca się samemu produkować węzy bo gotową kupimy u Łysonia z certyfikatem że była badana i jest dopuszczona do produkcji pszczelarskiej czyli wolna od chorób takich jak zgnilec amerykański.
Tak więc przekroczyłem graniczną liczbę 80 uli co kwalifikuje mnie do Działu Specjalnego w Rolnictwie. To znaczy , że muszę ubezpieczyć się w KRUS i mam do spełnienia nowe zobowiązania wobec US . Raz w roku do końca stycznia składam do KRUS zaświadczenie o zapłaconym podatku do U S. należąc do Zrzeszenia pszczelarzy mogę korzystać z projektów takich jak „ Wsparcie Rynku Produktów Pszczelich.”Refundacji podlegają koszty poniesione na: przeprowadzenie szkoleń w których biorę udział, zakup sprzętu pszczelarskiego – mam zamiar kupić w trzech ratach linię do pozyskiwania i rozlewania miodu do mojej pracowni. Refundacji także podlega zakup urządzeń do prowadzenia pasieki wędrownej, , zakup matek pszczelich.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
PASIEKA W CIĄGŁEJ ROZBUDOWIE  ULE ZNORMALIZOWANE UMOŻLIWIAJĄ  GOSPODARKĘ WĘDROWNĄ.

unasiennionych naturalnie lub t.z. jedniodniówek, pakietów pszczelich oraz wykonanie analizy jakości miodu a także do leków. To wszystko ma mi pomóc w prowadzeniu pasieki. Jednak ryzyko, że rodziny pszczele nie przezimują jest bardzo duże . W poprzednim sezonie straciłem 75% rodzin w wyniku nosemozy. Obecnie zakupiłem matki , które unasienniam na pasiece w celu rozmnożenia pasieki z nowym materiałem genetycznym. Prowadzę produkcję pszczelarską rotacyjna.
Za 24 miesiące będę mógł się starać o premię o wysokości 60 tys na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych . Zaś obecnie jestem w trakcie kursu w zawodzie Pszczelarz.
Te wszystkie działania mają doprowadzić do lepszej i efektywniejszej jakości prowadzenia pasieki pszczelarskiej i co za tym idzie do większej możliwości pozyskiwania miodu i produktów pszczelich.

Pszczelarz Piotr Żygadło.