Polska pracowita pszczoła i X lecie przyjęcia sakry biskupiej.

O jednej wśród dostojników Kościelnych “polskiej pszczole” opowie nam pan Jerzy Gnerowicz w kolejnym 20 numerze Kuriera Pszczelarskiego dziś czytając wywiad red. Tadeusza Pulcyna  z ks.biskupem Grzegorzem Kaszakiem pt. “Człowiek nie jest panem życia ” na stronie opoka.org.pl o herbie opowie nam jego właściciel:herb

 

“Herb ma określać osobę, która się nim posługuje. Heraldycy wyjaśniali mi, że przed wiekami rycerze, posłańcy wybierający się z jakąś misją, zabierali ze sobą widoczne z daleka herby, żeby ci, z którymi się chcieli spotkać, widzieli, z kim będą mieli do czynienia i skąd przybywają. Pod wpływem tych wyjaśnień umieściłem w swoim znaku biskupim m.in. gwiazdę, symbolizującą Maryję i pszczołę. Pochodzę z Pomorza, gdzie Matka Boska jest czczona jako Gwiazda Morza. Do Jej kultu byłem wdrażany od wczesnego dzieciństwa, w mojej rodzinnej parafii jest sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A zostałem posłany do ludzi ciężkiej pracy. Stąd pszczoła, symbol pracowitości, wychwalana w Exultecie śpiewanym w Wielką Sobotę. Przy poświęcaniu świecy paschalnej śpiewa się: „…Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on, użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła”.

Natomiast na wybór mojego biskupiego zawołania mieli wpływ Benedykt XVI i abp Kazimierz Majdański. Papież w książce „Jezus z Nazaretu” rozważa te słowa w kontekście modlitwy „Ojcze nasz”: Bóg obiecał chwałę nieba tym, którzy wypełniają Jego wolę. Arcybiskup zaś uczył nas, że nawet w „przedsionku piekła”, jakim były obozy koncentracyjne, można było być wiernym Bogu i ojczyźnie oraz wypełniać wolę Bożą. Facere voluntatem Tuam – pełnić Twoją wolę – to program mojej posługi w Kościele Chrystusowym.

3. Papież Benedykt XVI w rozmowie z biskupem G. Kaszakiem

Bp dr Grzegorz Kaszak (1964) święcenia otrzymał w 1989 r. Doktoryzował się w 1998 r. – na podstawie pracy „Miłość odpowiedzialna i antykoncepcja w katechezie Jana Pawła II” – na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. W latach 1992–2002 pracował w Papieskiej Radzie ds. Rodziny. Potem był rektorem Papieskiego Instytutu Polskiego w Rzymie, a następnie sekretarzem Papieskiej Rady ds. Rodziny. 10 lat temu 4 lutego 2009 r. papież Benedykt XVI mianował go drugim w historii biskupem ordynariuszem diecezji sosnowieckiej. Ingres do katedry, połączony z przyjęciem sakry biskupiej, odbył 28 marca 2009 r.

“Nawet jeden człowiek, który neguje prawo do życia nienarodzonych, jest wyzwaniem dla całego Kościoła.   Człowiek, gdy uznaje się za mądrzejszego od Boga i lekceważy Jego prawa, zawsze sprowadza nieszczęście.”

Cały artykuł ” Człowiek nie jest panem życia.”

                                                                                                                                                                                          Dla czytelników Kuriera Pszczelarskiego red. Adam Prusaczyk.