25-02-2018. 300 letnia lipa ścięta.

W Sandomierzu została ścięta 300 letnia lipa, pomnik przyrody i wspaniały pożytek dla pszczół. Ubolewają nad tym faktem pszczelarze: Czy w zamian za wycinkę będą dokonywane nowe nasadzenia drzewostanu lipowego? Jedno takie drzewo zapewniało pożytek dla wielu rodzin pszczelich. Ile teraz należy nasadzić sadzonek aby uzyskać taki pożytek.  Lipa wąskolistna zaczyna nektarować dopiero w 7 roku.         Źródło: www.echodnia.pl      Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.

5a8ebc111868f_p