Dolnośląski Urząd Marszałkowski sponsorem szkolenia dla pszczelarzy.

dav
dav
dav
dav

W dniach 20-22 września 2018 r. we Wrocławiu miało miejsce szkolenie pt. „Poprawienie zdrowotności dolnośląskich pasiek pszczelich” Wspomniane szkolenie miało na celu wykreowanie światłych pszczelarzy w dziecinie chorób pszczół na terenie Dolnego Śląska. W tym celu, na potrzeby kursantów została utworzona specjalna strona internetowa www.rzeczoznawca.cba.pl

Głównym sponsorem szkolenia był Urząd Marszałkowski województwa dolnośląskiego. Z każdego powiatu zgłaszali się pszczelarze na tak potrzebny kurs. Niestety ilość miejsc była ograniczona. Tylko 40 osób. Duże zainteresowanie spowodowało to, że trzeba było odmawiać pszczelarzom udziału w kursie.

Kurs został zorganizowany przez przewodniczącego Rady prezesów Dolnośląskich Organizacji Pszczelarskich Pana Henryka Kłaka przy współudziale Kazimierza Czechowskiego z Sudeckiego Klubu Pszczelarza. Jak widać porozumienie ponad podziałami i praca społeczna może skutkować zorganizowaniem dobrego kursu dla dobra nas wszystkich. Na zakończenie kursu każdy otrzymał od organizatorów specjalny certyfikat. Taka inicjatywa w szkoleniu kontrolerów higieny pasiek jest potrzebna. I tu nie chodzi o karanie a wręcz przeciwnie o szeroko pojętą edukację zwykłych pszczelarzy. Należy mieć nadzieję, że takich szkoleń będzie więcej.

Słowa podziękowania kieruje przede wszystkim do naszego głównego prelegenta i wykładowcy, lekarza weterynarii Pana Artura Arszułowicza znanego chociażby z czasopisma Pszczelarstwo oraz Pani lekarz weterynarii Joannie Gozdeckiej z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynaryjnego we Wrocławiu. Dziękuję dyrektorowi – Wydział Obszarów Wiejskich Panu Pawłowi Czyszczoniowi oraz przewodniczącemu Komisji Rolnictwa przy U. Marszałkowskim Panu dr Tomaszowi Pilawce, to dzięki tym Panom i dobrej współpracy z Panem przewodniczącym Rady prezesów udało się zorganizować kolejne już szkolenie na rzecz dolnośląskich pszczelarzy. Liczymy na więcej.

Dla  Kuriera Pszczelarskiego

Kazimierz Czechowski

Sudecki Klub Pszczelarza Polanka

dav
dav
dav
dav