24-03-2018 Statuetka ks. dr. Jana Dzierżona

dscn1105

Walne zebranie sprawozdawcze  we Wrocławiu dnia 17 marca 2018 roku po zakończeniu ogłaszanych  zeznań  i burzliwej dyskusji na tematy leżące na sercach pszczelarzy  zakończyło się uroczystym wręczeniem statuetki ks. dr. Jana Dzierżona ZA ZASŁUGI DLA PSZCZELARSTWA POLSKIEGO dla kolegi Andrzeja Dressler . Uroczystego wręczenia dokonał pan Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Waldemar Kudła. Zebrani delegaci i goście uwieńczyli tą chwilę oklaskami na stojąco. Wszyscy znamy osobę pana Andrzeja i wiemy, że jest to wyróżnienie za  wieloletnią i  społeczną pracę na rzecz Polskiego Związku Pszczelarskiego.  Prezes Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego we Wrocławiu pan Czesław Trzciański wręczył panu prezydentowi Waldemarowi Kudle  książkę  “70 lat pszczelarstwa na Dolnym Śląsku”  z dedykacją, która będzie wspaniałą pamiątką tej uroczystej chwili.

Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.

dscn1142