21-03-2018 Prezentacja e- mapy dla pszczelarzy.

DCF 1.0
DCF 1.0

W dniu 17 marca 2018 roku we Wrocławiu w DODR na ul. Zwycięskiej jak co roku na wiosnę odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu. Po uroczystym otwarciu przez prezesa pana Czesława Trzciańskiego i przywitaniu pana Waldemara Kudłę Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego oraz zebranych gości i prezesów kół pszczelarskich zaproszono wszystkich do wysłuchania prezentacji multimedialnej na temat powstającej wirtualnej mapy dla pszczelarzy. Jest to e- mapa, która powstaje w sieci z uwzględnionymi na niej pasiekami stacjonarnymi oznaczonymi okręgiem przepszczelenia o średnicy 1,5 km. Jak można było zauważyć na przykładzie mapy Kotliny Kłodzkiej, Międzylesia lub Wałbrzycha pasieki w wielu miejscach nakładały się na siebie swoimi okręgami przepszczelenia co dawało do myślenia i podejmowania dyskusji między pszczelarzami. Mapa multimedialna przedstawiona na zebraniu jest w trakcie budowy i jest to pierwszy krok, który w przyszłości ma ułatwić współpracę między pasiekami wędrownymi a pasiekami stacjonarnymi. Między rolnikami a pszczelarzami w sprawie oprysków ale także w sprawie zapylania plantacji rzepaku i gryki oraz w celach administracyjnych. Będzie ona dostępna tylko dla Urzędów i pszczelarzy zarejestrowanych w systemie. My pszczelarze przyjmujemy tę pracę za wielką ciekawością i nadzieją na przyszłe lata więc życzymy wykonawcy e-mapy aby  wypracował wiele ciekawych rozwiązań przydatnych dla ochrony pszczół w Polsce. C.d.n.

Dla Wiadomości Pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.