2018-01-30 Osiem srebrnych latających pszczół.

2-bobrowice-lubuskie-wyobrazenie-herbu-wg-bastianowaHerb z nieznanym niedźwiedziem godłem gminy Bobrowice. Gmina Bobrowice jest gminą w województwie lubuskim, w powiecie krośnieńskim. Dwie trzecie jej powierzchni zajmują lasy, reszta przypada na pozostałe użytki. Nie dziwi więc, że spotkamy tu piękną przyrodę,  czyste środowisko, a przy tym urozmaiconą rzeźbę terenu. Wielu ludzi wspomina tu udane jagody i grzybobrania, rzekę Bóbr i  jeziora, które stwarzają niepowtarzalne warunki do wypoczynku. Każdy, kto lubi obserwować ptaki, kocha konie i łowienie ryb oraz zbieranie grzybów jest tu mile widziany. Oczekują na niego hotele i gospodarstwa agroturystyczne. Pierwsza zachowana wzmianka o wsi Bobrowice pochodzi z 1329 roku. W kolejnych wiekach zmieniali się właściciele nawet zbudowano tutaj zamek obronny. W roku 1648 wybuchł pożar , który zniszczył całą osadę z wyjątkiem kościoła. Prawdopodobnie spalił się wówczas także zamek. W 1809 r. Bobrowice uzyskały prawa miejskie niestety utraciły je w roku 1945. Wojciech Strzyżewski, badacz treści symbolicznych herbów terytorialnych o herbie Bobrowic pisał:  – symbolicznym przedstawieniem jakiegoś wydarzenia z dziejów miejscowości w czasach wojny, ale nie nawiązaniem do zajęć mieszkańców i zwierząt zamieszkałych w okolicznych lasach jak sądzili niektórzy.  Autor ten informuje o odkryciu swego czasu przez innego z heraldyków, H. Saurmę pieczęć Bobrowic z roku 1733, która zawierała rysunek herbu z wspomnianymi powyżej wyobrażeniami. Sądził on, że wizerunki: niedźwiedzia i ula nawiązywały do lokalnego pszczelarstwa, jakoby szczególnie rozwiniętego w okolicach Bobrowic. Nie trudno zauważyć, że opisującym godło gminy umknęły z pola widzenia, toteż zgodnie z rysunkiem herbu według Bastiana uzupełnię ten brak stwierdzeniem , że nad złotym ulem unosi się osiem srebrnych latających pszczół.           

Autor red. Jerzy Gnerowicz  dla “Wiadomości Pszczelarskich” przygotował red. Adam Prusaczyk.

3-flaga-gminy-bobrowice

Flaga Gminy Bobrowice.