2018- 01- 22 USUWANIE ROJÓW I GNIAZD OWADÓW BŁONOSKRZYDłYCH

 

Rój pszczeli zabrany z przedszkolnego placu zabaw .
Rój pszczeli zabrany z przedszkolnego placu zabaw .

To jeszcze nie sezon na roje ale wiedza o takiej firmie jest potrzebna. Usuwanie rojów pszczelich i gniazd owadów błonoskrzydłych pana Mateusza Biernackiego z Wrocławia jest wyspecjalizowaną firmą dającą gwarancję, że rój nie powróci na to samo miejsce. Nie ma dla nich problemu z wysokością i lokalizacją , zajmują się oni nie tylko rojami pszczelimi ale także szerszeniami i  osami . Pszczelarze zabierają bezpłatnie roje pszczele bo wydaje im się, że jest to dobry interes. Ale złapany obcy rój  może być nosicielem wielu chorób, które wnosi się do własnej pasieki. Pszczelarz osadzając taki rój w ulu na własnej pasiece powinien zastosować szczególną ostrożność. Należy osadzić go na węzie  i w tej samej dobie odymić lub podać paski. W ten sposób lecząc  sprawdzać osyp warrozy . Słabe rodziny na własnej pasiece można zasilać  tylko własnymi  rojami.

Dla Wiadomości Pszczelarskich red. Adam Prusaczyk