2018-01-20 Powrót do przeszłości

dsc_0475Moda na bartnictwo ekologiczne  nabiera rozpędu. Zaczyna powstawać coraz więcej kłód bartnych wieszanych z entuzjazmem na drzewach w lasach, parkach i ogrodach. To jest tak jak pszczelarski powrót do przeszłości. Od tamtych czasów minęło już wiele lat a pszczelarstwo zmieniło się i stało nowoczesne dzięki takim naukowcom jak profesor Teofil  Ciesielski . Człowiek zszedł z drzewa i pozyskuje miód z ula w lepszej jakości i o wiele większej ilości. Po prostu uczynił sobie pszczoły poddane, które przynoszą miód odmianowy. W bartnictwie zaś pozyskuje się miód tylko we wrześniu o niewielkich ilościach z jednej barci. Jednak problem  jest sprawa leczenia pszczół. Pszczelarze mają obowiązek leczenia pszczół przeciw warrozie podając odpowiednie leki dopuszczone do stosowania w naszym kraju. Jeżeli bartnicy będą leczyć swoje pszczoły w barciach przeciwko  warrozie,  która jest roznosicielem wielu chorób to wieloletnie starania pszczelarzy o zdrowotność pszczół nie pójdą na marne. Korzystniej dla pszczelarstwa było by wydzielanie stanowisk w lasach państwowych pod pasieki stacjonarne a bartnictwo było ciekawostką na ścieżkach edukacyjnych.               Dla Wiadomości Pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.