2018-01-09 Nowe zasady kształcenia zawodowego.

To istotna informacja dla tych młodych rolników, którzy chcą otrzymać z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 100 000 zł premii na samodzielne rozpoczęcie gospodarowania. Czyli pieniądze w ramach PROW 2014-2020 z działania pod nazwą Premie dla młodych rolników w ramach poddziałania Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników. Jednym z warunków ich otrzymania jest uzupełnienie wykształcenia.

Osoby z wykształceniem co najmniej zasadniczym zawodowym innym niż rolnicze (zasadnicze zawodowe, średnim oraz wyższym, innym niż rolnicze) mogą ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy. Po zdaniu egzaminu uzyskują dyplom potwierdzający kwalifikacje np. w zawodzie:

rolnik (kwalifikacja R.3) – prowadzenie produkcji rolniczej,
ogrodnik (kwalifikacja R.5) – zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych,
pszczelarz (kwalifikacja R.4) – prowadzenie produkcji pszczelarskiej.                       Dla wiadomości pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
CKU Świdnica  Kurs w zawodzie pszczelarz R- 4
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wykład z : Gospodarka Pasieczna.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wykład z :  Produkcja  rolnicza.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Wykład  z :  J. angielski zawodowy.