20-02-2018 Dofinansowanie edukacji ekologicznej i na zakup drzewek miododajnych.

img_20170902_210252
Dnia 13 lutego 2018 roku  w Oławie odbyło się kolejne spotkanie Rady Prezesów Dolnośląskich Organizacji Pszczelarskich. Głównym tematem spotkania było współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  Koordynator Rady Prezesów Henryk Kłak przedstawił relację ze spotkania w dniu 29 stycznia z prezesem funduszu Łukaszem Kasztelewiczem.
Obecnie można składać wnioski o dofinansowanie edukacji ekologicznej i zakupu drzewek miododajnych. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej funduszu www.wfosigw.wroclaw.pl Na spotkaniu z prezesem koordynator Henryk Kłak poruszył sprawę pomocy przez fundusz dla pszczelarzy poprzez stworzenie programu “Ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji pszczół na Dolnym Śląsku”. Prezes funduszu obiecał że pracownicy funduszu zapoznają się z tym problemem jak tą sprawę rozwiązano w innych funduszach ochrony środowiska. Pomoc w tym zakresie obiecał Przewodniczący Komisji Rolnictwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego dr Tomasz Pilawka.
Uczestnicy spotkania umówili się na następne posiedzenie rady prezesów w dniu 11 kwietnia we Wrocławiu pl. Staszica 4. Wiodącym tematem spotkania będzie przyjęcie programu działania Rady Prezesów na 2018 rok.
                             Dla “Wiadomości Pszczelarskich ” przygotował :  Henryk  Kłak.
20170622_094155