18-03-2018 Witraż św. Ambrożego.

ŚWIĘTY AMBROŻY W JELCZU-LASKOWICACH
Jelcz-Laskowice to niewielkie miasto-liczące ok. 16 tys. mieszkańców, położone w powiecie oławskim na Dolnym Śląsku. Przybywający do tego miasteczka już w pierwszej chwili dostrzegą piękny pałacyk posadowiony w obrębie dużego parku. Pałacyk ma zapewne swoją historię a obecnie stanowi siedzibę miejscowych władz. Drugim obiektem, którego nie można przeoczyć jest kościół, którego uroda musi zachwycić każdego miłośnika piękna. Klasyczna biel przecinana drewnianymi belkami ma swój charakter i styl a strzelista wieża stanowi punkt odniesienia dla topografii miasta. W tym właśnie kościele p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika dnia 10 grudnia miała miejsce szczególna uroczystość-poświęcenie witraża wyobrażającego św. Ambrożego-patrona pszczelarzy. Aby mogło się to dokonać potrzeba było sporego wysiłku ludzkiego, przekonania do idei, zaangażowania i wiary w celowość takiego działania. Fakty wskazują, że warunki te zostały spełnione przez pomysłodawców i realizatorów dzieła-miejscowych pszczelarzy i osoby zaproszone do współpracy. Terenowe Koło Pszczelarzy w Jelczu-Laskowicach liczy 51 członków, w tym 4 kobiety, co nie jest bez znaczenia, gdyż praca przy ulach nie należy do najlżejszych a na kontakt z pszczołami niekiedy nawet rośli mężczyźni reagują obawą. Osoby te skupiają łącznie 1294 rodziny pszczele i dbają o nie z pożytkiem dla przyrody i człowieka. Przewodniczy im p. Ryszard Gadomski. W 2015 roku Koło Pszczelarskie podjęło decyzję o ufundowaniu witraża z wizerunkiem św. Ambrożego patrona pszczelarzy, do miejscowego kościoła. Powaga przedsięwzięcia wymagała podziału zadań . Powołano więc trzyosobowy zespół do współpracy z gospodarzem parafii -ks. proboszczem Markiem Hulą oraz do wyboru i zaangażowania artysty, który witraż wykona. Rolę i odpowiedzialność tych osób trudno przecenić. Zatem warto wymienić ich z nazwiska: Aleksander Gocoł, Stanisław Ziaja oraz Marian Gadomski. Stworzenia dzieła podjął się Ryszard Więckowski z wrocławskiej ASP. Przy licznych pracach związanych z montażem dzielnie uczestniczyli: Kazimierz Stącel, Stefan Wójcik, Marian Gadomski i Ryszard Gadomski –szef związku i inni. Mocno zasłużył się tu również p. Feliks Korzeniewski, właściciel firmy „Jasta”, która z dużym nakładem sił i środków stworzyła –niełatwą do wykonania, półokrągłą u szczytu, ramę witraża. Ostatnim etapem prac było przygotowanie uroczystego poświęcenia dzieła. Tu na szczególne podkreślenie zasługują: Ryszard Gadomski, Zygmunt Demidowski, Ćwiertnia Stanisław, Urszula Rola. Nietrudno spostrzec, że na barkach szefa, w tym przypadku prezesa, spoczywa nie tylko największa odpowiedzialność ale i sporo pracy na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia. Zapewne angażowały się w nią i inne osoby, tym bardziej, że trzeba było „powalczyć” o sponsorów. Do ich grona należą: Bank Spółdzielczy w Jelczu-Laskowicach w osobie dyrektora – p. Edyty Wach, państwo Maria i Leon Szuturmowie , p. Andrzej Termena , p. Henryk Maczaj, a przede wszystkim sami pszczelarze . Tyle w kwestii przygotowań. Główna uroczystość – Msza św. podczas której dokonano poświecenia witraża z wizerunkiem św. Ambrożego przebiegała w podniosłym nastroju podkreślonym przez obecność sztandarów trzech kół pszczelarskich w asystach pocztów sztandarowych: Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy , Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy oraz Terenowego Koło Pszczelarzy w Jelczu-Laskowicach . Poczet sztandarowy miejscowego koła stanowili: Marian Gadomski, Piotr Świerzko oraz Piotr Zubal. Podczas Mszy św. wierni wielokrotnie usłyszeli słowa dotyczące biografii św. Ambrożego i …pszczół . Kto jeszcze nie wie, skąd ten patronat, tego zachęcam do przeczytania biografii tego świętego. Piękne w swej prostocie słowa homilii wygłoszonej przez (zaproszonego przez ks. proboszcza M. Hulę) ks. dr Krzysztofa Szuwarta dotyczyły jakże istotnej roli pszczół dla przyrody a tym samym dla człowieka. Ks. dr Krzysztof Szuwart Astwierdził, że bez pszczół nie ma żywności a żywność to podstawa bytu człowieka. Ta oczywista a często pomijana rola pszczół powinna być podkreślana przy każdej okazji i nie tylko przez miłośników tego niezwykłego owada. Podczas Mszy św. pszczelarze zanieśli do stóp ołtarzy dary ofiarne –miody z własnych pasiek. Kiedy przyszedł czas na dokonanie poświęcenia witraża z wizerunkiem św. Ambrożego oczy zebranych skupiły się na tym dziele. Św. Ambroży w kolorach błękitu, złota i purpury, w szacie biskupiej, z pastorałem w ręku wyraża dostojeństwo, mądrość i dobroć. U Jego stóp –plaster miodu a poniżej piękna, realistycznie oddana pszczółka. Całość łączy szlachetność, radość i spokój a więc doskonale oddaje cechy, którymi powinien odznaczać się pszczelarz. Piękna modlitwa u stóp świętego była ostatnim akcentem głównej uroczystości. Nie od rzeczy będzie tutaj poinformować, że przeciwległą ścianę kościoła zdobi witraż z postacią św. Huberta i napisem „ darz bór”. Podkreśla to przyrodnicze pokrewieństwo obu patronów. Część mniej oficjalna uroczystości odbyła się w jednej z restauracji w Jelczu-Laskowicach, gdzie pszczelarze wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali jednocześnie tradycyjny „opłatek”. Rozmowy przy stole dotyczyły głównie ich pasji i pracy, czyli pszczelarstwa .Była kolęda i łamanie się opłatkiem. Trwały dyskusje i opowieści. Jedną z nich pozwolę sobie przytoczyć w całości, ponieważ jest związana z tradycjami pszczelarskimi na tzw. ziemiach odzyskanych. Nic nie bierze się z niczego, tak więc i tradycje pszczelarzenia przybyła tu ze wschodnich rubieży wraz z wysiedlonymi stamtąd gospodarzami. Przywieźli oni tu również swoje historie. Jedną z nich przywołał gość –pszczelarz zrzeszony w Oleśnickim Powiatowym Zrzeszeniu Pszczelarzy . Żona jego pochodząca z Kresów, w latach czterdziestych przeżyła wydarzenie, którego nie zapomniała mimo upływu lat. Podczas agresji Ukraińców duża grupa Polaków ( ok. 200 osób) schroniła się w kościele. Ukraińcy wrzucili kilka granatów do wewnątrz, licząc na to, że nikt z Polaków nie przeżyje. Żaden granat nie wybuchł. Uznano to za cudowne wydarzenie. Po wielu latach, kiedy kościół na Ukrainie znów stał się kościołem małżeństwo zamieszkałe od wielu już lat na Dolnym Śląsku, postanowiło ofiarować do niego witraż z wizerunkiem Matki Bożej. Pokonując wiele przeszkód i oporu pograniczników ukraińskich, swoje postanowienie urzeczywistnili. Opowieść ta pięknie wpisała się w całą uroczystość, ponieważ w tę właśnie niedzielę -10 grudnia przeprowadzana była zbiórka na pomoc Polakom na Wschodzie. Wszystkim pszczelarzom z Jelcza-Laskowic należą się gratulacje, ponieważ zarówno pomysł jak i wykonanie to zasługa, która będzie owocowała przez wiele lat. Opieka św. Ambrożego to gwarancja pięknej współpracy człowieka z pszczołą . Należą im się również podziękowania głównie za dobry przykład dla innych kół, które niejednokrotnie nie wiedzą jak pozytywnie zaznaczyć swoją obecność w społeczeństwie. Dziękujemy zatem. św. Ambroży - witraż.