16-05-2018 Zapomniane rasy pszczół “Luboszanka”.

Zapomniane rasy pszczół “LUBOSZANKA”

Dużym osiągnięciem trutowiska w Luboszowie było wyselekcjonowanie i wyprowadzenie z miejscowej pszczoły  linii nazwanej przez autora- Jerzego Słoneckiego – “Luboszanka”. Pszczoła ta odznaczała się dobrym tempem wiosennego rozwoju, miodnością, nierojliwością i dobrą odbudową plastrów. Była to, można powiedzieć, pszczoła idealna jaką sobie wymarzyli pszczelarze. Tak więc końcowym efektem było to, że pasieka Jerzego Słoneckiego uznana została jako zarodowa i zarejestrowana w Krajowej Księdze Hodowlanej. Ponadto w 1973 roku w ramach doświadczeń nad produkcją krzyżówek .  Pobrany został materiał zarodowy z pasieki Jerzego Słoneckiego przez Akademię Rolnicza we Wrocławiu do oceny wartości użytkowych  tej pszczoły.  Pod koniec 1975 roku wydana została fachowa, pozytywna ocena pszczoły “Luboszanka” na podstawie poczynionych dwuletnich obserwacji. Hodowla matek pszczelich tej linii przeznaczona została do zaspokojenia potrzeb terenów nizinnych i cieszyła się długie lata zainteresowaniem pszczelarzy. Jednak z czasem kiedy wprowadzono sztuczne unasiennianie matek pszczelich, nieznacznie spadło zainteresowanie na te matki. Ale główną winę za likwidację trutowiska ponoszą sami pszczelarze. Kiedy rozpowszechniono wędrówki pszczelarskie na różne pożytki, pszczelarze ustawiali swoje pasieki nawet w pasie izolacyjnym trutowiska i z tego powodu było niemożliwością utrzymania czystej linii . Tak więc kończy się los tej wartościowej pszczoły jaka była “Luboszanka”. Pan Jerzy Słonecki mimo już podeszłego wieku wspólnie z żoną Krystyną prowadzą  jeszcze w tym miejscu gdzie było trutowisko, 50 ulowa pasiekę a z jego Luboszanki pozostały jeszcze krzyżówki. Do tego miejsca nadal przyjeżdżają wycieczki ale już tylko aby zaopatrzyć się w ekologiczne produkty pszczele, zobaczyć ciekawą i nietypowa pracownię pszczelarską, narzędzia pszczelarskie jego produkcji i to urokliwe miejsce Luboszów, wieś z jednym domem zagubionym w Borach Dolnośląskich.

Materiały źródłowe : 70 lat pszczelarstwa na Dolnym Śląsku.  Dla Wiadomości pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.

19983674_721100258101124_4111675977390642322_o