11-07-2018 Spotkanie Rady Prezesów Organizacji Pszczelarskich z Dolnym Śląsku.

 

dav
dav

W dniu 08.07.2018r. na Zamku Grodziec spotkali się reprezentanci dolnośląskich organizacji pszczelarskich. Mało kto wie że, na naszej dolnośląskiej ziemi jest wybrany Koordynator Rady Prezesów w osobie Henryka Kłaka, Prezesa RZP Oława. Na jego zaproszenie przybył na zamek Grodziec przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Inspekcji Ochrony Roślin oraz Izby Rolniczej. W bardzo elegancki sposób przywitał zebranych na sali Kasztelan Zamku Grodziec.

Prowadzenie tego spotkania podjął się Pan Henryk Kłak który przedstawił zebranym plan, wizję pszczelarstwa dolnośląskiego. Co było i czego oczekują pszczelarze. Do jego słów ustosunkował się Pan dyrektor Paweł Czyszczoń z Urzędu Marszałkowskiego. Bardzo żywiołowo zareagował sekretarz ZPZL z Legnicy Pan Bazyli Chomiak. Nastąpiła wymiana zdań. Konkludując, zarzuca się nam pszczelarzom iż, nie potrafimy sami ze sobą rozmawiać. Był to swego rodzaju pstryczek w nos, bo jak zawsze zabrakło przedstawiciela Dolnośląskiego Związku Pszczelarskiego z Wrocławia oraz RZP Jeleniej Góry. Warto zwrócić uwagę, że to kolejny raz DZP Wrocław nie uczestniczy w pracach na rzecz nas wszystkich pszczelarzy. Zadam retoryczne pytania. Czyżby nie stać było Związku na przyjazd i reprezentowanie swoich członków? Za mało składek zostało zebranych? A może boli co poniektórych, że Koordynator Rady Prezesów jest ponad podziałami? Hmy. Staram się tu być obiektywny, bo nie jestem członkiem Związku ale proszę zwrócić uwagę ile osób jest w Zarządzie tego Związku, ilu jest członków i zastępców członka. Odsyłam do strony internetowej tegoż Związku.

Z moich obserwacji wynika że, animozje między ludzkie biorą górę.

Przejdźmy do spotkania. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom zostało poruszonych wiele spraw. Zostały złożone deklaracje, między innymi ze strony Dolnośląskiej Izby Rolniczej przez Pana Prezesa Leszka Gralę. Ja ze swej strony zaproponowałem, ażeby Inspekcja Ochrony Roślin uruchomiła numer alarmowy w przypadku podtruć i wytruć pszczół, które mają miejsce w dniach wolnych od pracy.

Jakie plany na przyszłość? W dalszym ciągu Rada Prezesów będzie funkcjonować i działać na rzecz dolnośląskich pszczelarzy. Jest perspektywa szkoleń dla początkujących pszczelarzy i nie tylko. Tematy na następną konferencje już zostały ustalone. To między innymi: Pozyskiwanie dobrej jakości miodu, Zwalczanie warrozy – nowe środki, Prawne aspekty związane z pszczelarstwem.

Na zakończenie. Życzę Koordynatorowi Rady Prezesów Panu Henrykowi Kłakowi wytrwałości w działaniu i zaparcia w dążeniu do poprawy statusu dolnośląskiego pszczelarza.

Dla Kuriera Pszczelarskiego: Prezes Sudeckiego Klubu Pszczelarza

Kazimierz Czechowski