10-06-2018 Katecheza miodem płynąca, słodkie miodowe warsztaty.