19-06-2018 Bolko II Świdnicki.

Bolko II Świdnicki.
“Stały i niezachwiany w wierności dla Polski, bo kiedy wszyscy inni Książęta Śląscy poodrywali się od Królestwa Polskiego i przejęli jarzmo czeskie, on sam pozostał wierny Królowi Polskiemu i Królestwu, uważając to za niegodziwość i szaleństwo, żeby własnych porzucić, a przedkładać obcych królów”.
Jan Długosz.

Dziękuję Pani dr. Dagmarze Adamskiej z Uniwersytetu Wrocławskiego za piękny wykład na temat niezwykłej, historycznej postaci- Księcia Bolko II Świdnickiego określanego tez mianem fundatora z racji tego, że Katedra Świdnicka została zbudowana jego decyzja i sumptem z dużym udziałem ówczesnej społeczności świdnickiej. Podczas tego wykłady dowiedzieliśmy się m.in., że Bolko II Świdnicki obrał sobie za patrona św. Krzysztofa, który w dzisiejszych czasach jest patronem kierowców. Jednak w czasach, w których żył Bolko II Świdnicki ( XIV w.) był spostrzegany jako patron tych co przenoszą Chrystusa przez przeszkody i problemy by dotrzeć z Nim do innych ludzi. Książę Bolko II wręcz wczuwał się w postać św. Krzysztofa. Dowodem na to jest, zlecony przez niego a namalowany przez dolnoaustriackiego mistrza, wizerunek św. Krzysztofa w książęcej mitrze – symbolu władcy, walczącego z grzechem.-alegorycznymi potworami, które depcze. Jednocześnie przekazuje poddanym wzorce chrześcijańskie gdyż niesie na ramionach Chrystusa. Św. Krzysztof na tym wizerunku posada twarz Bolka II Świdnickiego co oznacza, że książę był świadomym i gorliwym krzewicielem chrześcijaństwa.

Ps.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Słyszałem, że ma powstać pomnik Bolka II Świdnickiego. Jako atrakcję turystyczną proponuję dodatkowo wykonać barć figuralną .

Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.

Bartnik Księcia Bolka.

dscn1456