10-03-2018 Mowa Pożegnalna.

Kamieniec Ząbkowicki 17.02.20018r

 

Mowa pożegnalna dla Eugeniusza Stojanowicza
Żegnamy dzisiaj Eugeniusz naszego przyjaciela, kolegę pszczelarza.
Pszczoły przejął po swoim ojcu Stefanie, który zmarł kilka lat temu. Swoją pracę z pszczołami zaczął będąc już na emeryturze, był niezwykle ambitny, chętnie wprowadzał nowoczesne metody obchodzenia się z pszczołami.
Był niezwykle chłonny wiedzy pszczelarskiej a przy tym koleżeński, miły, szczery i życzliwy. Chętni uczestniczył w zebraniac i szkoleniach pszczelarskich.
Rozwijając swoją wiedzę o pszczołach nie zapomniał o swojej rodzinie. Był dobrym mężem i ojcem dla córki i syna. Wraz z żoną byli niezwykle gościnni, chętnie odwiedzali ich pszczelarze, sąsiedzi i koledzy emeryci, dzielił się swoją wiedzą i chętnie korzystał z doświadczeń starszych pszczelarzy.
Chciał być pszczelarzem i dlatego należał do naszego koła w Kamieńcu Ząbk.
Tak samo jak jego ojciec, który pszczelarzył ponad 70 lat, a zaczynał jako 10-cio letni chłopiec i tak był zżyty z pszczołami że dwa ule przywiózł w ramach repatryjacji z kresów wschodnich.
Kolega Gieniu szczycił się tym że ma ojca pszczelarza, już jako mały chłopiec wraz z mamą porządkując kuchnię gdzie był wirowany miód zlizywał go z łyżek i wiaderek. Brał czynny udział w organizowanych imprezach pszczelarskich w ramach naszego koła. Każdy znał go z uśmiechu i nad wyraz życzliwego uścisku dłoni. Nikt z nas nie spodziewał się że tak szybko od nas odejdzie.
Dzisiaj prezes DZP we Wrocławiu Czesław Trzciański wraz z całym zarządem pragnie przekazać wyrazy głębokiego współczucia żonie, dzieciom i całej rodzinie Eugeniusza – pszczelarstwo dolnośląskie poniosło dużą stratę po jego odejściu. My pszczelarze z koła w Kamieńcu Ząb pochylamy dziś nad Tobą
nasz sztandar, który powstał z Twoim udziałem. Kolega Gieniu za dobrą pracę na rzecz pszczelarstwa był odznaczony srebrną odznaką Polskiego Związku Pszczelarskiego.
Zapisał się na stałe w historii dolnośląskiego pszczelarstwa na łamach książki wydanej przez zarząd DZP we Wrocławiu z okazji „70 lat pszczelarstwa na Dolnym Śląsku”. Chciało by się powiedzieć przyjdź tu do nas i z nami trwaj, ale wiemy że odszedłeś po to by żyć wiecznie w naszej pamięci.
Wierzymy też że dobry Bóg pozwoli Ci prowadzić niebiańską pasiekę po sąsiedzku z Twoim ojcem Stefanem.
Dzisiaj wyrażamy ból i żal , że nie ma wśród nas dobrego kolegi Eugeniusz Stojanowicza, ale pozostanie na zawsze w naszych sercach.

Dla “Wiadomości Pszczelarskich”  przygotował Ryszard Szczucki.