10-02-2018 Wspomnienie Jasnogórskich uroczystości.

Jasnogórskie pielgrzymowanie pszczelarzy co roku odbywa się w dniach 6  i 7 grudnia  we wspomnienie  św. Ambrożego patrona pszczelarz. Kulminacyjną uroczystością była msza św. o godz.12 00 w Bazylice Jasnogórskiej pod przewodnictwem Je.ks. biskupa  Edwarda Białogłowskiego . A następie w sali o. Augustyna Kordeckiego prezydent P.Z.P pan Waldemar Kudła przywitał zgromadzonych pszczelarzy i już na początku uroczystości wręczył panu prezesowi D.Z.P. we Wrocławiu statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona za zasługi dla Polskiego Pszczelarstwa. Pan Czesław Trzciański podczas swojego przemówienia podziękował za wyróżnienie i ogłosił, że Dolnośląski Związek Pszczelarzy  we Wrocławiu jest na ukończeniu i w najbliższym czasie pójdzie do druku książka ” 70 lat pszczelarstwa na Dolnym Śląsku” jest to praca zbiorowa nad którą pracowano 4 lata a w tym roku upływa 70 lecie. Więc oprócz książki wybito medale okolicznościowe . Na tą chwilę 10  lutego we Wrocławiu odbędzie się prezentacja  tej książki w Ośrodku Doradztwa Rolniczego na ul. Zwycięstwa 8 . Podczas , której będzie można zakupić tą pozycję i otrzymać od współautora pana Jana  Baczmańskiego  autograf z dedykacją . W książce tej   sięga  się pamięcią   kiedy Leonard Weber  był redaktorem naczelnym jedynego na owe czasy nowoczesnego czasopisma pszczelarskiego “Bartnik Postępowy”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dla “Wiadomości Pszczelarskich ” red. Adam Prusaczyk.img_2153img_2160img_2159img_2163img_2164img_2147