05-02-2018 Nauczanie Pszczelarstwa.

Na początku XX wieku osobnym przedmiotem w szkole podstawowej było “pszczelarstwo”. Obecnie przedmiot ten nie jest poruszany nawet jako osobny temat podczas prowadzonych lekcji. Jedynie co wytrwalsi pszczelarze organizują czasami pokazy pszczelarstwa w przedszkolach i co niektórych szkołach w kraju. Na tych wykładach wśród dzieci zauważa się wielkie zainteresowanie co w tych małych osobach wzbudza wysoki rozwój intelektualny. Zwracam się do pani minister Anny Zalewskiej z zapytaniem: Co można zrobić w sprawie nauczania pszczelarstwa w szkole podstawowej? Marzeniem wielu pszczelarzy było by wprowadzenie kilku godzin rocznie o wiedzy teoretycznej z pszczelarstwa czyli hodowli pszczół i budowy pszczoły miodnej. Stwierdzam, że ta dziedzina nauki na poziomie szkół podstawowych jest zapomniana i przestaje być spostrzegana jako pożyteczna.
Obecny styl życia narzuca nam standardy krótko strzyżonych trawników, które są polami głodu dla zapylaczy. Niegdyś w przydomowych ogródkach były piękne dywany kwiatów. Są to istne stołówki dla pszczół. Obecnie robi się wiele w tym kierunku aby przywrócić nasadzenia drzewostanu lipowego, który nektaruje dopiero w 7 roku. Pszczelarze w tym roku na 100 lecie uzyskania przez Polskę Niepodległości posadzą 100 tys drzew miododajnych.
W szkołach powinniśmy nauczać młode pokolenie pszczelarstwa aby ich wiedza i świadomość pozwoliły nie zginąć pszczołom w przyszłości.

P.S.                           W rezolucji mowa jest o tym, że UE powinna zwiększyć o 50 proc. budżet na krajowe programy pszczelarskie i stworzyć specjalny system wsparcia dla pszczelarzy w ramach unijnej polityki rolnej po 2020 r. Europosłowie sugerują w niej również stosowanie rekompensat za straty w koloniach pszczół. Europosłowie uważają również, że państwa UE powinny w większym stopniu informować opinię publiczną,  a zwłaszcza dzieci,  o korzyściach płynących ze spożywania miodu i terapeutycznego wykorzystania produktów pszczelarskich.

Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.