05-01-2018 ZASŁUŻONY DLA ROLNICTWA.

146Ryszard  Sułkowski      –    WZOROWY AGRO PRZEDSIĘBIORCA  RZECZPOSPOLITEJ POLSKI  2016 ROKU.

W Muzeum Kolekcji im.  Jana Pawła II w Warszawie sekretarz stanu Zbigniew Babalski w uroczystej gali podsumowującej kolejną edycję Konkursu Agro Przedsiębiorca Rzeczpospolitej Polski 2016 r., pod patronem honorowym konkursu organizowanego przez redakcję Agro , Ministera  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  Krzysztofa  Jurgiela  wręczył laureatowi konkursu Honorową Odznakę” Zasłużony dla Rolnictwa”  i pamiątkową szablę , buzdygany oraz imienne listy gratulacyjne życząc  panu Ryszardowi Sułkowskiemu  dalszego rozwoju i spektakularnych sukcesów.  Gratulujemy!                                                                          źrudło: www.minrol.gov.pl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.

 

modul-76x111-mm