02-05-2018 Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy.

Już po raz trzydziesty ósmy doradcy zorganizowali wydarzenie, służące nawiązywaniu kontaktów między rolnikami, producentami      i handlowcami z branży rolniczej oraz przedstawicielami instytucji okołorolniczych. Impreza plenerowa poświęcona rolnictwu odbyła się w sobotę 26 maja w Świdnicy.

Na placu przed siedzibą Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego stanęły stoiska około czterdziestu wystawców z Dolnego Śląska. Wśród nich byli właściciele gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, producenci regionalni ‒ Dolnośląskie Stowarzyszenie Serowarów Zagrodowych i Winiarzy czy pszczelarze, a także producenci środków do produkcji rolniczej oraz instytucje okołorolnicze.
W punktach informacyjno-promocyjnych uczestnicy imprezy mogli uzyskać informacje m.in. na temat technologii produkcji, rozwoju obszarów wiejskich, możliwości uzyskania wsparcia z unijnych środków pomocowych, odnawialnych źródeł energii, środków do produkcji rolniczej, oferty doradztwa rolniczego, a także poznać wiejskie produkty regionalne i ofertę dolnośląskich gospodarstw agroturystycznych.

Rozpoczynając Dni Otwarte, Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Marek Tarnacki mówił o dolnośląskim rolnictwie, o potrzebie innowacyjnych rozwiązań, a także o tym, że gospodarstwa rolne, aby funkcjonować, potrzebują dodatkowych źródeł dochodu. Jednym z pomysłów na dodatkową działalność mogą być gospodarstwa opiekuńcze, czyli miejsca pobytu dziennego lub stałego dla seniorów oraz zagrody edukacyjne, gdzie młodzi ludzi mogliby uczyć sie zycia i pracy na wsi.. Mamy w regionie warunki sprzyjające hodowli bydła, szczególnie na terenach podgórskich, ale pogłowie ciągle spada. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest czasochłonność produkcji zwierzęcej i rosnące wymagania dotyczące tejże produkcji. Warto jednak promować ten kierunek .

Impreza pokazała, jak ważna jest współpraca doradców z instytucjami rolniczymi, takimi jak Inspektorat Weterynarii, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa czy Agencja Restrukturyzacji                    i Modernizacji Rolnictwa w kształtowaniu wizerunku dolnośląskich gospodarstw rolnych i krajobrazu rolniczego, ale i wspólnym działaniu na rzecz klienta ‒ rolnika.

Program wydarzenia składał się z dwóch części ‒ wystawienniczej, służącej promocji firm i instytucji rolniczych oraz merytorycznej w postaci seminarium promującego innowacyjne rozwiązania w gospodarstwach rolnych oraz spotkania prezentującego dobre przykłady przedsiębiorczości na terenach wiejskich.

Na Dniach Otwartych Doradztwa Rolniczego nie zabrakło zaproszonych gości. Honorowe odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, nadane rolnikom z Dolnego Śląska przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela wręczali posłowie ‒ Ewa Szymańska i Wojciech Murdzek orza dyrektor DODR Marek Tarnacki.

Wśród gości byli także Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii -Zdzisław Król, dyrektor Ośrodka Regionalnego KRUS we Wrocławiu- Ewa Pawelec, zastępca dyrektora Dolnośląskiego Oddziału Regionalnego ARiMR- Wiesława Gawior, zastępca dyrektora wrocławskiego Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa -Artur Mackiewicz  oraz dyrektor Sekcji Zamiejscowej KOWR w Świdnicy- Urszula Ganczarek.

Na stoisku dla najmłodszych można było wziąć udział w rysunkowym, rolniczym konkursie z nagrodami, pomalować twarz albo obejrzeć żywe króliki i kury jedwabiste. Każdy uczestnik konkursu wychodził z nagrodą lub upominkiem. Na scenie rolnicy odpowiadali na pytania sprawdzające ich wiedzę o rolnictwie i przedsiębiorczości wiejskiej, a w przerwach występował zespół Czerwone Róże z Dobromierza ‒ dwukrotny laureat Ludowej Listy Przebojów Radia Wrocław.

Imprezę zakończyło wręczenie nagród laureatom konkursu na najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z Dolnego Śląska. I miejsce zajęło Kowalowe Wzgórze z Kamieńca w powiecie kłodzkim, należące do Katarzyny Czuby-Kowal, drugie miejsce otrzymało gospodarstwo Siedem Łanów z Radkowa w powiecie kłodzkim, którego właścicielem jest Tadeusz Harłukowicz a trzecie ‒ Głowaczówka z Rudy Sułowskiej w powiecie milickim, które prowadzi Janina Głowacz.

XXXVIII Dni Otwarte Doradztwa Rolniczego w Świdnicy zostały objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi- Krzysztofa Jurgiela, Minister Edukacji Narodowej- Anny Zalewskiej, Wojewody Dolnośląskiego- Pawła Hreniaka, Posła na Sejm RP- Michała Dworczyka, Senatora RP- Aleksandra Szweda, Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr hab. inż.- Tadeusza Trziszki i pani Prezes ARIMR- Marii Fajger

Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z ARiMR, KOWR, PiORiN, Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, KRUS, Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii, DIR, Okręgową Stacją Chemiczno-Rolnicza we Wrocławiu i Państwową Inspekcją Sanitarną.

Nagrody dla laureatów konkursów ufundował DODR, Jelenia Plast Sp. zo.o., KRUS, KOWR, DCHRS, Zakład produkcyjny Unipap- Strzegom, gospodarstwo agro-eko-turystyczne i zagroda edukacyjna Kowalowe skały z Wrzeszczyna oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.

Agnieszka Kowalczuk-Misek DODR,