29-04-2018 Znaczenie wybranych roślin obcego pochodzenia dla pszczelarstwa w Polsce. Cz.1

  Znaczenie wybranych roślin obcego pochodzenia dla pszczelarstwa w Polsce. Dla utrzymania stabilności ekosystemu ważne jest zachowanie bioróżnorodności gatunkowej. Za szkodliwe dla środowiska uważa się zarówno usunięcie gatunku z miejsc jego naturalnego występowania, jak i wprowadzenie gatunku nowego, obcego na …