Finansowe wsparcie dla pszczelarstwa w Polsce cz.II

    Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa W ramach Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w 2018 r., realizowano mechanizm „Wsparcie rynku produktów pszczelich” w oparciu o „Krajowy Program Wsparcia Pszczelarstwa w Polsce na lata 2016/17; 2017/18; 2018/19” zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją …