Doceniając rolę pszczół w przyrodzie  a w szczególności zawdzięczaną im bioróżnorodność, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przygotował specjalny program ratowania pszczół na Dolnym Śląsku, przeznaczając na ten cel 3 miliony złotych. Do dzisiaj uchwałami Zarządu dofinansowaliśmy program …