Kolejny kulinarny sukces Regionalnego Koła Pszczelarzy ,,Barć’’ w Bielińcu. Regionalne Koło Pszczelarzy ,,Barć’’ w Bielińcu wzięło udział w konkursie kulinarnym pod czas ,,Dni Tarnogrodu’. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach:                      …