Wspomnienie o pszczelarzu i żołnierzu pułkownika Stanisława Maczka.

BYŁ NAJSTARSZYM PSZCZELARZEM W JELENIEJ GÓRZE Pan Witold Popławski urodził się 11. 06. 1922 roku , syn Stanisława Popławskiego urodzonego w 1882 roku. Witold nauczył się pszczelarstwa od swego ojca Stanisława. Nie była to łatwa nauka. Pszczelarstwo wymagało wiele cierpliwości, …