Zastosowanie preparatów probiotycznych w gospodarce pasiecznej cz.1.

Słowo „probiotyk” wywodzi się z języka greckiego i jest połączeniem słów „ pro” – „dla” i „bios” – „życie”. Można więc wnioskować, że probiotyki są przyjazne dla życia i je wspierają. Według definicji szczegółowej probiotyki są specyficznymi szczepami mikroorganizmów, które …