15-06-2018 LUDZIE POMAGAJĄ ROZWIJAĆ SZTUCZNĄ INTELIGENCJĘ DLA RATOWANIA PSZCZÓŁ

  Opole, 14 czerwca 2018 – W postaci podobnej do obecnie nam znanej pojawiły się na Ziemi przed stu milionami lat. W Polsce występuje ich około 470 gatunków, z których połowa zagrożona jest wyginięciem. Odpowiadają za zapylanie roślin i zawdzięczamy …