Dolnośląski Urząd Marszałkowski sponsorem szkolenia dla pszczelarzy.

W dniach 20-22 września 2018 r. we Wrocławiu miało miejsce szkolenie pt. „Poprawienie zdrowotności dolnośląskich pasiek pszczelich” Wspomniane szkolenie miało na celu wykreowanie światłych pszczelarzy w dziecinie chorób pszczół na terenie Dolnego Śląska. W tym celu, na potrzeby kursantów została …