12-04-2018 Bartnicy Jego Królewskiej Mości.

Bartnik Kurpiowski używający leźwia do wspinaczki rysunek foto z Encyklopedi Pszczelarskiej z 1989 r. Kurpiowszczyznę wraz z Puszczą Zieloną rozsławiło w Polsce bartnictwo, myślistwo, rybołówstwo, rzemiosło drzewne, tkactwo. Jej mieszkańcy pracowali jako smolarze, węglarze, bartnicy i flisacy, hutnicy a wydobywali …