Znaczenie wybranych roślin obcego pochodzenia dla pszczelarstwa w Polsce.

Dla utrzymania stabilności ekosystemu ważne jest zachowanie bioróżnorodności gatunkowej. Za szkodliwe dla środowiska uważa się zarówno usunięcie gatunku z miejsc jego naturalnego występowania, jak i wprowadzenie gatunku nowego, obcego na dany teren. Ustawa o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia …