Ze względu na trudną sytuację epidemiologiczną w naszym kraju walne zebranie sprawozdawczo -wyborcze DZP we Wrocławiu zostaje przeniesione na inny termin, o którym poinformujemy.

dscn1105img_2242

Przez ostatnie cztery lata miałem zaszczyt uczestniczyć w comiesiecznych zebraniach zarządu Donlnoślaskiego Zwiazku Pszczelarzy we Wrocławiu. Zebrania te były prowadzone z wielką starannością i zawsze były przygotowane merytorycznie przez obecnego prezesa pana Czesława Trzciańskiego. Byliśmy zaangażowani i mieliśmy wpływ na   wiele spraw dotyczacych pszczelarzy i pszczelarstwa na Dolnym Ślasku i w Polsce o czym prezesi i delegaci usłyszą z przygotowanego sprawozdania na Walne Zebranie DZP  we Wrocławiu 18 kwietnia 2020r. Na tym to zebraniu będziemy wybirać nowy zarząd . Czy to będzie nowo wybrany stary zarząd? Czy będą zmiany, do których namawia pan Bolesław  K.  mówiąc: “… nawet zmiana na gorszego trenera, który na poczatku nie radzi sobiew z drużyną skutkuje dobrymi wynikam na zawodach”.

red. Adam Prusaczyk

Pan Jan Biernacki

Pan Czesław Trzciański

Pan Andrzej Gryglak