Zamek Grodziec miejscem edukacji pszczelarskiej

zamek-grodziecWycieczki krajoznawczo – edukacyjne to doskonała okazja do poznawania regionu, jego kultury, zabytków zwyczajów a także nabycia wiedzy o interesujących młodzież dziedzinach życia. Taką okazje stworzyli uczniom szkół Gminy Lubin kasztelan zamku Grodziec Zenon Bernacki wraz ze współpracującym z nim Leszkiem Telatyńskim. Pomysł w czyn wprowadziła p. Krystyna Szarowska – dyrektor szkoły w Siedlcach a Urząd Gminy Lubin finansował przedsięwzięcie.
W wyjazdach brali udział uczniowie piątych klas wszystkich szkół podstawowych w Gminie. Pierwszy edukacyjny wyjazd był wiosna roku 2011. Scenariusz wycieczek na zamek był podobny. Młodzież, po drodze, zwiedzała jakieś interesujące zakłady, muzea itp. w tym zakład produkcji ozdób choinkowych. Przygoda edukacyjna na zamku zaczynała się od godzinnej prelekcji na tematy pszczelarskie, później degustacja miodów, konkursy o pszczołach itp. Prelekcja prowadzona była przez mistrzów pszczelarskich panów Leonarda i Wiesława Krupskich i państwa Janiny i Zbigniewa Piszczków posiadających pasieki w okolicy Zamku.
Po atrakcjach pszczelarskich było zwiedzanie zamku z przewodnikiem, konkursy plastyczne, prowadzone przez plastyczkę, członka Bractwa Zamku Grodziec, p. Martynę Olszowiak -Darucht. Na zakończenie posiłek iście rycerski – kiełbaski z rożna pieczone na zamkowym dziedzińcu.
Przed wyjazdem uczniowie sadzili na podzamczu pamiątkowe miododajne drzewa; lipy, wierzby, derenie…
Wyjazdy z Gminy Lubin organizowane były w latach 2011 – 2016.
W roku 2017 wyjazd dla uczniów klas drugich zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 7 z Lubina. Scenariusz był podobny, prelekcja pszczelarska p. Piszczków, malowanie projektów herbów zamku, zwiedzanie…
Niestety, w roku 2018 nie odbyła się ani jedna impreza ukierunkowana na edukację pszczelarską dla młodzieży ze szkół podstawowych. Co prawda nauka nie poszła w las, coraz częściej wśród turystów odwiedzających zamek znajdują się ci którzy brali udział w pierwszych lekcjach jako uczniowie szkół i chętnie to wspominają.