W kolejnym 20 numerze Kuriera Pszczelarskiego.

Pszczelarstwo w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

Dwa znaczki pocztowe wyemitowane z okazji 50 tej rocznicy śmierci Jana Dzierżona, nazywanego “ojcem współczesnego pszczelarstwa”. Pierwszy z nich o nominale 60 gr., przedstawia popiersie znanego pszczelarza i uczonego ( warto w tym miejscu przypomnieć że właśnie on odkrył zjawisko partenogenezy u pszczół), drugi o nominale 40 gr, znajduje się na tle ula wizerunek owada- pszczoły z rodziny błonkówek- siadającego na kwitnącej koniczynie. Znaczki zostały wyemitowane w 1956 roku pt. ” 50 rocznica śmierci dra Jana Dzierżona”,nr. z katalogu Fischera : 841-842;

skan3

http://www.muzeum.wroclaw.pl