“Słowa miodem pisane”.

Słowo od Autora

W roku 2009 ukazał się sporych rozmiarów bogato ilustrowany album mojego autorstwa, zawierający tysiąc sześćset przysłów pszczelarskich – szczególnego rodzaju przypowieści słownych wielu narodów świata. Na ich zgromadzenie, posegregowanie i przetłumaczenie (przy wydatniej pomocy zaprzyjaźnionych pszczelarzy ze Słowacji, Litwy, Holandii i Ukrainy) potrzebowałem około 25 lat.

W rozdziale opatrzonym tytułem „Kalendarz pszczelarski” zgromadziłem przysłowia, które pozwalają ocalić od zapomnienia zawodowe doświadczenie światowej społeczności pszczelarskiej zgromadzone w wyniku refleksji będących rezultatem obserwacji pszczół i przyrody oraz rozważań nad potrzebą harmonijnego współżycia ze światem otaczającym pasiekę. W swym ostatecznym kształcie przysłowia te wyrażają prosty ludowy język, zawsze jednak na tyle bogaty, by możliwym było wyrażenie zwięzłych przemyśleń i alegorycznych fraz, opisujących złożone zjawiska i sytuacje.

W zaprezentowanym na prośbę red. Adama Prusaczyka zbiorze przysłów widać, że większość z nich koresponduje z zachowaniami i reakcjami pszczół na zmiany pogody i środowiska przyrodniczego. Prosty lud nie umiejący dawniej czytać, pisać i liczyć, nie znał i nie rozumiał kalendarza łacińskiego, przynajmniej w tym znaczeniu, w jakim jego podstaw nauczamy dziś w szkole. Przez wiele stuleci lukę te wypełniał z powodzeniem kalendarz gospodarczy – w rolnictwie ściśle związany z rytmem przyrody, szczególnie z jej przejawami fenologicznymi oraz kalendarzem świąt liturgicznych. W poniższym zbiorze przysłów pszczelarskich wyraźnie widać współistnienie obu kalendarzy.

Rozpoczyna się on cyklem przysłów zimowych poprzedzających budzenie się przyrody. Na początek przygotowałem dla Czytelników „Kuriera Pszczelarskiego” te, które korespondują z zimą i przedwiośniem. Na życzenie Redakcji mogę przygotować zestawy, które współgrają z obserwacjami i zjawiskami pasiecznymi kolejnych pór roku – aż do kalendarzowej zimy.

Całość zbioru przysłów zatytułowanego „Kalendarz pszczelarski” liczy zaledwie 123 przysłowia. Kogo interesuje pozostałe bogactwo przysłów pszczelarskich ujętych we wszystkich 30 rozdziałach odsyłam do mojej książki zatytułowanej: „Słowa miodem pisane – część pierwsza: Dobre przysłowie, kiedy miód w głowie”. Można ją nabyć w sklepie internetowym lub zamawiając telefonicznie w Wydawnictwie „Sądecki Bartnik” Gospodarstwa Pasiecznego Anny i Janusza Kasztelewiczów w Stróżach. Dla ułatwienia kontaktu z Wydawnictwem podaję osobom zainteresowanym nr telefonu do tej firmy: 018-445-18-82.

Z pozdrowieniami dla Czytelników „Kuriera Pszczelarskiego”

mistrz pszczelarski

mgr inż. Jerzy Gnerowicz

“Ile w lutym szadzi, tyle w sierpniu spadzi.”

(polskie)

“Grają w lutym komary, marzną pszczoły i owce rok cały.”

(niemieckie)