Pszczelarstwo w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

 
Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu to placówka muzealna gromadząca eksponaty związane z historią poczty i telekomunikacji. Jej zbiór jest bogaty i zróżnicowany, obejmujący zarówno dokumenty, szyldy urzędów pocztowych, skrzynki pocztowe, mundury, telegrafy, telefony oraz znaczki i kartki pocztowe.
Wśród wielości tematycznych przedstawień w zasobach Muzeum Poczty i Telekomunikacji znajdują się także obiekty związane z szeroko pojętym pszczelarstwem. Ich treści przedstawiają owady, ule, osoby zasłużone dla rozwoju pszczelarstwa oraz skojarzone z tą tematyką hasła.
Pośród nich znaleźć można następujące obiekty:

KOLEKCJA KART POCZTOWYCH:
Tematyka pszczelarska jest także obecna na trzech kartkach pocztowych, znajdujących się w zbiorach naszego Muzeum, a mianowicie:
– na kartce pocztowej pochodzącej z 1981 r., wyemitowanej z okazji rocznicy urodzin J. Dzierżona, pt.: „170 rocznica urodzin ks. J. Dzierżonia”. Projektantką tej karki, o nominale 2 zł, była Helena Matuszewska;

Cp-790 - Kopia

– na dwóch kartkach pocztowych wyemitowanych w 1987 r. pt.: „XXXI Międzynarodowy Kongres Pszczelarski „Apimondia 87” w Warszawie”. Na jednej z nich znajduje się popiersie podpisane „Twórca nowoczesnego pszczelarstwa – Ks. Dr Jan Dzierżon”, ze znaczkiem pszczoły na plastrach miodu w barwach narodowych, otoczonych kwiatami. Druga przedstawia kwiat z dwoma owadami oraz znaczek z trzema plastrami miodu, w które wpisane są trzy rysunki miast: Warszawy, Poznania i Krakowa. Kartki, o nominałach 10 zł, oznaczone są numerami 961-962 z katalogu Fischera, a zaprojektował je Karol Śliwka;

Cp-961-962 - Kopia

Cp-961-962 - Kopia

– kartka pocztowa wyemitowana w 2006 r., pt.: „Rok Dzierżonowski”. Kartkę zaprojektował Jerzy Pietras i zobaczyć na niej można ul snozowy Dzierżona. Znaczek umieszczony na kartce przedstawia uczonego z informacją o odkryciu przez niego partenogenezy oraz wizerunek pszczoły na plastrach miodu, otoczonych symbolicznymi przedstawieniami kwiatka. Kartka, o nominale 1,30 zł, ma numer w katalogu Fischera 1410 i została wydana w nakładzie 60.000 egzemplarzy.

Cp-1410 - Kopia

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu

Materiały własne Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.