ŚW. JAN PAWEŁ II i MATKA BOSKA MIODNA

Czczony wizerunek Matki Bożej Miodnej jest obiektem kultu Maryjnego , ale też przypomina o wartościach i godności pracy pszczelarza oraz ludzi pracy w ogóle.  Jest to pamiątka po naszym wielkim rodaku, św. Janie Pawle II, który osobiście dokonał poświęcenia obrazu – i który nauczał:  “…przez pracę człowiek nie tylko przekształca przyrodę ,   dostosowując ją do swoich potrzeb . Praca służy pomnażaniu dorobku całej rodziny ludzkiej, wszystkich ludzi żyjących na świecie.”   Cieszę się ,że pszczelarze kultywują tradycję szlachetnego rzemiosła i zabiegają o integrację swojego środowiska. Państwa praca ma wielkie znaczenie dla całej gospodarki rolnej, a także dla przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego.  Jest wspaniałym przykładem jak łączyć pasję,wiedzę fachową, dbałość o środowisko naturalne oraz zadowolenie konsumentów. Miody naszego kraju i wyroby na bazie wosku, pyłku  i kitu pszczelego od wielu lat rozsławiają Polskę jako eksportera produktów rolnych i leczniczych najwyższej jakości, jako kraju o unikalnych bogactwach przyrodniczych, o wciąż czystych łąkach, lasach i wodach.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Z wyrazami szacunku dla ciężkiej pracy pszczelarzy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Dr. Andrzej Duda . 29 maja 2016 roku.                                                                                                                               ( z listu do organizatorów Ogólnopolskiego Odpustu Matki Bożej Miodnej we Wrzącej Wielkiej.)