ERRATA KURIER PSZCZELARSKI NR. 5 i 6

KURIER PSZCZELARSKI NR. 5 str. 2 wers 8 ma być : Pani lipca, rzepaku.

  str. 18 Brak podpisu pod zdjęciem w artykule Pożyteczne Zioła :

Starzec jakubek ( Jacobaea vulgaris) .

KURIER PSZCZELARSKI NR. 6  str. 16 artykuł Wielokwiatowy miód z Doliny Baryczy  kolumna 2 wers 16 : .. zawartość glukozy i fruktozy nie mniej niż 70 % 

Dodatkowo errata będzie wydrukowana w Kurierz Pszczelarskim nr. 7