KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Pasieka ukraińska pod Winnicą-drzeworyt sztorcowy, zamieszczony jako rycina w czasopiśmie Kłosy nr.396 z 30.01.1873r. s. 69 . Rycina przedstawia typowa pasiekę  w starych ulach.