16 Ule na Ukrainie   J.Stanisławskiego ( olej, 1895) – to jedno z nielicznych dzieł dokumentujących zanikające z galicyjskiego krajobrazu z końca XIX wieku  pasieki, które królowały tu przed przybyciem prof. Ciesielskiego.