25-04-2018 Zajęcia praktyczne pszczelarzy z poprzedniego wieku cz. 2

Prasa cementowa do wyroby węzy.

Przystępując do wykonania praski, należy sobie przygotować arkusz nieuszkodzonej węzy. Jako formę musimy przygotować sobie deski o grubości 2,5 cm., po bokach ścięta , z ruchomym obramowaniem z listwy 4,5 cz. szerokości , szerszym nieco od samej formy: nastawiamy to obramowanie na formę z deski, na której kładziemy równo arkusz węzy jako formę na płyty prasy, odlać się mające.
Przystępując do zalewania formy cementem wpierw nasycamy przy pomocy pędzla ( zamoczonego w wodzie z rozpuszczoną sodą), wszystkie komórki węzy, leżace w górnej stronie na formie: robimy to w tym celu. Aby cement przy nalewaniu dobrze wchodził i wypełniał szczelnie dna komórek. Gdy to zrobione , zalewamy na formę na pół rzadki cement . Woda z węzy pod naporem cementu ustępuje a płynny cement wciska się szczelnie w komórki węzy. W trakcie zalewania cementem nakłada się w niego , tworząc wiązanie żelazne, drut grubości około 1,5 mm ; z tyłu prasy wpuszcza się w rzadki cement dolna część ( zgiętych odpowiednio do potrzeby) dużych żelaznych zawiasów. Zawiasy te mogą być rozbieralne przez wyciągnięcie ośki. Po kilku dniach , gdy masa cementowa stwardnieje, wyciągamy ze spodu drewnianą formę bez węzy, która została na spodzie, i mamy już gotową do dalszej roboty całą dolną część prasy, z zawiasami z tyłu, w formie prostokątnej misy. Teraz przystępujemy do odlania górnej płyty : w tym celu przygotowujemy sobie ramkę z listewk o szerokość 2 cm a wielkość w świetle takiej jak wielkość węzy, użytej na formę: tę ramkę wkładamy w środek ( już poprzednio odlanej dolnej części prasy) na węzę – formę z odwrotnej strony. W formę tę nalewa się cement płynny jak poprzednio z tym , że wnętrze drutujemy , wstawiamy w środek od przodu rączkę do chwytania a z tyłu naginamy w środek cementu drugi koniec zawiasów, sterczących dotąd wolno z dolnej części , i tak wszystko zalewamy cementem. Po dwóch tygodniach gdy całość dobrze stwardnieje, przystępujemy do rozklejania dolnej i odlnej płyty i oczyszczenia z wosku.W tym celu cała prasę stawiamy na gorącej kuchni i nagrzewamy dotąd aż węza – forma w środku między płytami rozpuści się, wówczas otwieramy górną płytę i zdejmujemy ją z zawiasów, odkładając na bok,zas dolną częsc prasy czyścimyz płynnego wosku na gorąco pędzlem, zamoconym co raz w spirytusie, celem oczyszczenia go z wosku.
Zdjętą górną płytę czyścimy w ten sam sposób . C.d.n.

Józef Watzka

“BARTNIK POSTĘPOWY”   rocznik 59  –      1937 r.

Dla “Wiadomości Pszczelarskich” red. Adam Prusaczyk.