17-04-2018 Kolejny B- droid zapylajacy.

dscn0622

Nationale Geograhic informuje nas o naukowych osiągnięciach roku ” Za dokonania naukowe, które pozwolą lepiej zrozumieć świat, ludzi i kultury”.

Dr inż. Rafał Dalewski wraz z zespołem

ZA SKONSTRUOWANIE ROBOTA ZAPYLACZA

Dr inż. Rafał Dalewski z Politechniki Warszawskiej jest pomysłodawcą i szefem zespołu, który skonstruował latającą „mechaniczną pszczołę”.  B-droid to prawdopodobnie pierwszy na świecie autonomiczny robot służący do zapylania roślin. Wobec niekorzystnych zmian w środowisku, z powodu których giną owady zapylające, mechanizacja tego procesu już za chwilę może się stać koniecznością. B-droid sam znajduje kwiaty, sam rejestruje przeszkody na drodze do nich i ustala trasę przelotu. B-droid może też być wykorzystywany do precyzyjnego dozowania środków ochrony roślin.