Konferencja beecome2021

20.11.2021 SOBOTA

13:00 – Rozpoczęcie konferencji
13:15 – Etienne Bruneau – Nowe wyzwania dla pszczelarstwa: zmiany klimatyczne i dobrostan pszczół 
14:00 – Lotta Fabricius i Linde Morawetz – Wyniki badania B-RAP

15:00 – Dr. Fani Hatjina – Wyniki ogólnoeuropejskiego eksperymentu dotyczącego interakcji genotyp-środowisko 

15:45 – dr hab. Małgorzata Bieńkowska – Czy możliwa jest hodowla pszczół wykazujących cechy odporności na warrozę?
16:40 – Wykład sponsorowany LYSON

17:10 – Prof. Aulo Manino – Zagrożenie dla Europy ze strony Vespa velutina

18:00 – dr n. wet., lek. Wet. Anna Gajda – Choroby pszczół a zmiany klimatyczne

19:00 – Etienne Bruneau, Tadeusz Dylon, Robert Chlebo, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. Jerzy Wilde, Lotta Fabricius, dr Piotr Mędrzycki i Tomasz Łysoń w bloku dyskusyjnym: „Zrównoważone pszczelarstwo i dobro pszczół”

20:00 – Zakończenie I części konferencji

21.11.2021 NIEDZIELA

13:00 – Rozpoczęcie konferencji

13:15 – lek. wet. Andrzej Bober – Obrót pszczołami – łatwo, czy trudno? Przepisy Unii Europejskiej (UE) i wytyczne OIE dotyczące obrotu pszczołami w obrębie i poza UE.

14:00 – dr hab. Dariusz Gerula   – Przypadek pszczelarstwa ekologicznego w Polsce i jego perspektywy na przyszłość 

15:00 – Dr. Peter Kozmus  – Pszczelarstwo w Słowenii – przykład zrównoważonego rozwoju i sukcesu 

15:45 – dr Piotr Semkiw – Sektor pszczelarski w Polsce

16:40 – Wykład sponsorowany DULCOFRUCT

17:10 – dr Piotr Mędrzycki   –  W jaki sposób pestycydy zagrażają zrównoważonemu pszczelarstwu 

18:00 –  Prof. Dr. Martin Giurfa  – Feromony pszczoły miodnej jako czynniki poznawcze: niespodziewana rola poza komunikacją wewnątrzgatunkową 

19:00 – Etienne Bruneau, Tadeusz Dylon, Robert Chlebo, dr hab. Małgorzata Bieńkowska, prof. Jerzy Wilde, Dr. Fani Hatjina, Tomasz Kammel i Tomasz Łysoń w bloku dyskusyjnym:

“Ewolucja pszczelarstwa na przestrzeni wieków. W drodze od edukacji do innowacji”
20:00 – Zakończenie II części konferencji