Wiadomości pszczelarskie

ciesielski3

Za datę urodzenia Teofila Ciesielskiego przyjęto uważać dzień 17 listopada 1846 roku. Tymczasem na podstawie Księgi Chrztów udało się ustalić, że Teofil Ludwik Józef Ciesielski – pierworodny syn Anny z domu Strybel i Józefa Ciesielskiego urodził się 13 listopada 1847 roku w Grabowie nad Prosną i został wpisany do Księgi Chrztów pod numerem 1847/77. Rodzicami chrzestnymi byli Ludwika i Jan Kiliński –zarządca dóbr w nieodległym Torzeńcu. Po ceremonii odsłonięcia tablicy pamiątkowej w holu pofranciszkańskiego konwiktu, w którym niegdyś na parterze mieściły się izby lekcyjne szkoły elementarnej, a na piętrze zamieszkiwała rodzina Ciesielskich i gdzie przyszedł na świat Teofil, w otwartej w tym dniu Izbie Pamięci prof. Teofila Ciesielskiego wystawiono do publicznego wglądu dawną Księgę Chrztów biura parafialnego przy kościele parafialnym w Grabowie. Dotarł do niej i wypożyczył ją na ten dzień dr Jasiński. Mając dowód rzeczowy sprostował w ten sposób podawaną do tamtego czasu informację o dacie narodzin prof. T. Ciesielskiego. W ramach dziennikarskiej powinności redaktor Zofia Chomińska dołączyła do treści swego artykułu ilustrację, na której widać,jak demonstruje osobom zwiedzającym Izbę tą stronę Księgi Chrztów, na której zapisany został fakt udzielenia Teofilowi Sakramentu Chrztu i wszelkich związanych z tym wydarzeniem danych osobowych o dziecku, jego biologicznych rodzicach i rodzicach chrzestnych. Pomimo to, w wydanej w 1989 roku polskiej Encyklopedii Pszczelarskiej przy haśle Ciesielski Teofil widnieje tylko częściowo sprostowana data urodzin, tj. 13 listopada, natomiast rok urodzenia nadal jest błędny, bo zamiast roku 1847 autorzy podają rok 1846 . Mógł o tym nie wiedzieć także Seweryn Krzemieniewski – autor noty biograficznej profesora Teofila Ciesielskiego w Polskim Słowniku Biograficznym, który podał, że żył w latach 1846-1916 . Podobne błędy spotkamy w wydawnictwach zagranicznych,przykładowo w leksykonie rosyjskim , Encyklopedii Uniwersytetu Lwowskiego czy w Wikipedii .

Jerzy Gnerowicz

Wiadomości pszczelarskie

dsc_0475Moda na bartnictwo ekologiczne  nabiera rozpędu. Zaczyna powstawać coraz więcej kłód bartnych wieszanych z entuzjazmem na drzewach w lasach, parkach i ogrodach. To jest tak jak pszczelarski powrót do przeszłości. Od tamtych czasów minęło już wiele lat a pszczelarstwo zmieniło się i stało nowoczesne dzięki takim naukowcom jak profesor Teofil  Ciesielski . Człowiek zszedł z drzewa i pozyskuje miód z ula w lepszej jakości i o wiele większej ilości. Po prostu uczynił sobie pszczoły poddane, które przynoszą miód odmianowy. W bartnictwie zaś pozyskuje się miód tylko we wrześniu o niewielkich ilościach z jednej barci. Jednak problem  jest sprawa leczenia pszczół. Pszczelarze mają obowiązek leczenia pszczół przeciw warrozie podając odpowiednie leki dopuszczone do stosowania w naszym kraju. Jeżeli bartnicy będą leczyć swoje pszczoły w barciach przeciwko  warrozie,  która jest roznosicielem wielu chorób to wieloletnie starania pszczelarzy o zdrowotność pszczół nie pójdą na marne. Korzystniej dla pszczelarstwa było by wydzielanie stanowisk w lasach państwowych pod pasieki stacjonarne a bartnictwo było ciekawostką na ścieżkach edukacyjnych.               Dla Wiadomości Pszczelarskich red. Adam Prusaczyk.