Wiadomości

Indeks na KUL, sprzęt komputerowy, zestawy startowe uli, udział w Międzynarodowych Zawodach Młodych Pszczelarzy na Słowacji oraz książki tematyczne to nagrody w III Ogólnopolskim Konkursie „Bliżej Pszczół” dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Konkurs organizowany jest przez Fundacje Rozwoju KUL, Instytut Architektury Krajobrazu na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL oraz Technikum Pszczelarskie w Pszczelej Woli.

Finał Konkursu odbędzie się 28 marca 2019 r. w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.                                             Konkurs popularyzuje pszczelarstwo i wiedzę o roli pszczół w środowisku naturalnym. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje upominek: „Kalendarz Pszczelarza”, książkę tematyczną, nasiona roślin miododajnych. Konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W tym roku odnotowaliśmy 40 % wzrost zgłoszeń. Dla laureatów mamy dodatkową niespodziankę.  Zaproszenie Pierwszej Damy – Agaty  Kornhauser – Dudy do Pałacu Prezydenckiego w Warszawie – mówi Renata Horbaczewska Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju KUL.

29 marca 2019 r. ( piątek) odbędzie się konferencja: ” Pszczoła w mieście”( wstęp wolny) oraz ogłoszenie wyniku Konkursu. W tym samym dniu w godz. 13:00 – 13:30 na terenie KUL, ul. Konstantynów 1 zostanie posadzona lipa drobnolistna, która będzie symbolem włączenia się społeczności KUL w ochronę pszczół. Inicjatorem akcji jest Stowarzyszenie Ochrony Roślin.

” Podjęte dzieła, poza  edukacją młodzieży, przyniosą także popularyzację problematyki ochrony pszczół i innych zapylaczy w społeczeństwie. Uczestnictwo w konferencji naukowej pozwoli młodemu człowiekowi spojrzeć na świat pszczół z zupełnie innej strony” – mówi Bożena Stępień, wicedyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli.

„Ginięcie pszczół ma niezwykle negatywny wpływ na środowisko naturalne, gdyż pszczoły odgrywają istotną rolę w rozmnażaniu roślin, zarówno gatunków dziko rosnących jak i uprawnych. Ochrona owadów zapylających jest bardzo ważnym elementem działań na rzecz ochrony różnorodności ekologicznej” – dodaje dr. hab. Magdalena Lubiarz, prodziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu KUL. 

Renata Horbaczewska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Fundacja Rozwoju KUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              KULmaUL

 

Wiadomości

Zarząd Terenowego Koła Pszczelarzy w Kłodzku oraz jego członkowie pragną poinformować, że od 10 lat prowadzą akcję: ” Podziel się miodem”, która cieszy się wśród członków naszego Koła dużym poparciem społecznym. Akcja ta ma na celu zgromadzenie jak największej ilości najlepszego produktu jakim dysponujemy, czyli miodem, a następnie przekazujemy go w miejsca, gdzie trafi on do potrzebujących dzieci i ich rodzin.    Członkowie Koła dostarczają do Zarządu miód, chętnie, a niektórzy przewyższają swoją ofiarnością innych kolegów, przez co mamy też i swoistych rekordzistów tej akcji, których hojność nie uchodzi naszej uwadze. I tak co roku udaje nam się zebrać od 40 do 100 kg miodu dla potrzebujących dzieci. W 2018 r. pszczelarze przekazali  50 kg miodu. Ten zdrowy produkt  od zdrowych pszczół z Powiatu Kłodzkiego został decyzją Zarządu Koła przekazany do:                                                                                     1. Zakładu Leczniczo – Opiekuńczego dla Dzieci w Piszkowicach,

2. Specjalistycznego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Polanicy Zdroju,

3.Domu Dziecka w Nowej Rodzie,

 4.Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Kłodzko,

5. Placówki Wychowawczo – Opiekuńczej w Kłodzku .

Przekazany miód jest prawdziwym darem serca, trafiającym tam, gdzie często dla jednych zwykłe rzeczy, jak słoik miodu, nabierają  niezwykłego znaczenia.

Prezes mgr. Henryk Zaręba.

DSCN1782

Wiadomości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Ciekawostki, Wiadomości

20181120_121604

20181119_135226

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich ma piękną barwę bursztynowo-herbacianą o jaśniejszych i ciemniejszych odcieniach, która zmienia się w miarę tego, jak się on krystalizuje. Przed krystalizacją bywa bursztynowy, a nawet czerwonobursztynowy, natomiast po niej nabiera głębi i staje się żółtopomarańczowy do brunatnego.

Właśnie po tym niezwykłym kolorze można na pierwszy rzut oka odróżnić miód wrzosowy od innych. Druga jego cecha to gęsta galaretowata konsystencja w formie żelu, która z czasem przechodzi w średniej wielkości ziarenka. Cały proces krystalizacji nazywa się tiksotropia i jest charakterystyczny właśnie dla miodu wrzosowego.

Wśród innych miodów, ten wrzosowy wyróżnia się stosunkowo słabą słodyczą – jego smak jest ostry, wręcz gorzkawy, jednak kiedy go powąchać, w nozdrza wręcz bucha intensywny, wrzosowy zapach. Żaden inny miód tak nie pachnie! Wszystko dlatego, że miód ten zawiera nie mniej niż 50% pyłku wrzosowego (w stosunku do pozostałych pyłków; taką normę dla niego przyjęto i jest ona wyższa o 5% od przyjętej dla innych miodów). Jednak „nie mniej”, może również oznaczać „więcej” i zdarza się, że zawartość pyłku wrzosowego w miodzie z Borów Dolnośląskich dochodzi do 80%! Z jakich roślin pochodzą zatem pozostałe pyłki? Oczywiście, z tych najbardziej typowych dla regionu: sosen porastających bory, a także drzew liściastych, np. popularnej lipy drobnolistnej, dzikiej róży, śliwy, tarniny, głogu, kruszyny, dziurawca, borówek, malin i wielu, wielu innych, występujących w okolicy wrzosowisk.

Botaniczne bogactwo to jeden z czynników, wpływających na wyjątkową jakość miodu. Drugim jest klimat, sprzyjający pszczołom. Jest on bowiem łagodniejszy, niż  w innych zakątkach Polski. Kształtowany głównie pod wpływem atlantyckich mas powietrza, charakteryzuje się spłaszczonymi, w skali roku, amplitudami temperatur: krótkimi i łagodnymi zimami oraz długim okresem wegetacyjnym, który w okolicach Borów Dolnośląskich wynosi aż 220 dni (prawie najwięcej w kraju!). Dodatkowo fakt, że okolica, porośnięta jest gęsto lasami, poprzecinana rzekami Nysą Łużycka, Kwisą i Bóbrem, za to stosunkowo słabo zaludniona, stwarza korzystne warunki dla pracowitych owadów.

Nic dziwnego, że tradycje pszczelarskie na obszarze dzisiejszych Borów Dolnośląskich mają wielowiekową historię. Z zapisków prowadzonych na przełomie VIII i IX wieku, czyli za panowania Karola Wielkiego jasno wynika, że na podbite plemiona, zamieszkujące dorzecze Odry i Nysy, nakładano daninę w postaci miodu i wosku. Niektórzy spośród bartników łużyckich musieli płacić nawet do 100 donic miodu, co jasno dowodzi, że posiadali wielkie i dochodowe bory bartne.

Bory te utrzymywały się aż do początków XIX wieku, jednak od XIV wieku, obok bartnictwa, zaczęło się rozwijać i pasiecznictwo. Niemałą rolę w jego rozwoju odegrały klasztory, utrzymujące pasieki liczące często aż tysiąc rodzin pszczelich. Z pozostawionych w archiwach dokumentów dowiadujemy się, że wszyscy poddani ścinający drzewa, mieli obowiązek dostarczania do klasztorów każdego wypróchniałego pnia. W owych czasach pszczoły chowano bowiem w ulach kłodowych – stojących lub leżących w pobliżu ludzkich siedlisk.  Jak ważne było pozyskiwanie miodu dla mieszkańców tego terenu, można wnioskować choćby na podstawie bogatej obrzędowości, której ślady przetrwały do dziś. Pszczoły nigdy nie były traktowane jak zwykłe owady czy nawet jak gospodarskie zwierzęta, zawsze były czymś więcej. Należało je, na przykład, zawiadamiać o wydarzeniach rodzinnych pszczelarza, uprzedzać o wyjeździe, życzyć im wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku czy Bożego Narodzenia albo informować o końcu zimy: w dniu św. Pawła (2 marca) pukano w ul, a gdy ze środka słychać było szum, świadczyło to, że pszczołom udało się przeżyć zimę.

31 maja 2008 r. miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich został wpisany do unijnego rejestru jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Zgodnie ze specyfikacją produktu, nazwą tą mogą być opatrzone wyłącznie miody wyprodukowane na ściśle wyznaczonym obszarze województwa dolnośląskiego leżącym pomiędzy Zgorzelcem, Chojnowem a Żarkami Wielkimi, do których produkcji wykorzystano pszczoły ras: zachodnio-/środkowoeuropejskiej, kraińskiej (krainka) i kaukaskiej oraz krzyżówek tych ras, a zbiór nektaru musi być przeprowadzony w okresie kwitnienia wrzosu (sierpień i wrzesień).

Źródło: http://www.trzyznakismaku.pl/produkty/miod-wrzosowy-z-borow-dolnoslaskich

Ciekawostki, Wiadomości

zamek-grodziecWycieczki krajoznawczo – edukacyjne to doskonała okazja do poznawania regionu, jego kultury, zabytków zwyczajów a także nabycia wiedzy o interesujących młodzież dziedzinach życia. Taką okazje stworzyli uczniom szkół Gminy Lubin kasztelan zamku Grodziec Zenon Bernacki wraz ze współpracującym z nim Leszkiem Telatyńskim. Pomysł w czyn wprowadziła p. Krystyna Szarowska – dyrektor szkoły w Siedlcach a Urząd Gminy Lubin finansował przedsięwzięcie.
W wyjazdach brali udział uczniowie piątych klas wszystkich szkół podstawowych w Gminie. Pierwszy edukacyjny wyjazd był wiosna roku 2011. Scenariusz wycieczek na zamek był podobny. Młodzież, po drodze, zwiedzała jakieś interesujące zakłady, muzea itp. w tym zakład produkcji ozdób choinkowych. Przygoda edukacyjna na zamku zaczynała się od godzinnej prelekcji na tematy pszczelarskie, później degustacja miodów, konkursy o pszczołach itp. Prelekcja prowadzona była przez mistrzów pszczelarskich panów Leonarda i Wiesława Krupskich i państwa Janiny i Zbigniewa Piszczków posiadających pasieki w okolicy Zamku.
Po atrakcjach pszczelarskich było zwiedzanie zamku z przewodnikiem, konkursy plastyczne, prowadzone przez plastyczkę, członka Bractwa Zamku Grodziec, p. Martynę Olszowiak -Darucht. Na zakończenie posiłek iście rycerski – kiełbaski z rożna pieczone na zamkowym dziedzińcu.
Przed wyjazdem uczniowie sadzili na podzamczu pamiątkowe miododajne drzewa; lipy, wierzby, derenie…
Wyjazdy z Gminy Lubin organizowane były w latach 2011 – 2016.
W roku 2017 wyjazd dla uczniów klas drugich zorganizowała Szkoła Podstawowa Nr 7 z Lubina. Scenariusz był podobny, prelekcja pszczelarska p. Piszczków, malowanie projektów herbów zamku, zwiedzanie…
Niestety, w roku 2018 nie odbyła się ani jedna impreza ukierunkowana na edukację pszczelarską dla młodzieży ze szkół podstawowych. Co prawda nauka nie poszła w las, coraz częściej wśród turystów odwiedzających zamek znajdują się ci którzy brali udział w pierwszych lekcjach jako uczniowie szkół i chętnie to wspominają.

Wiadomości

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu dofinansowanie zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach „Programu dofinansowania zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie województwa dolnośląskiego”. Celem programu jest ochrona pszczołowatych, w tym wsparcie hodowli pszczoły miodnej w systemie pasiecznym i dzikich rojów w systemie bartnym oraz odbudowa i tworzenie siedlisk i bazy pożytkowej dla pszczołowatych.

Wnioski należy składać do jednego z sekretariatów Funduszu:

53-143 Wrocław, ul. Jastrzębia 24,

58-310 Szczawno Zdrój, ul. Kolejowa 8,

59-220 Legnica, ul. Okrzei 16,

58-500 Jelenia Góra, pl. Ratuszowy 31/32

Więcej szczegółów jest dostępnych na stronie internetowej WFOŚiGW we Wrocławiu, w zakładce Złóż wniosek/Programy.

Wiadomości

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Jasnogórskie Spotkania Pszczelarzy 6 -7 grudnia 2018 Częstochowa 6 grudnia 2018

XXIV Krajowa Konferencja Pszczelarska w Częstochowie pod tytułem: „Produkty pszczele – Znaczenie dla zdrowia” Miejsce konferencji: Aula Ojca A. Kordeckiego na Jasnej Górze w Częstochowie. Godz. 12:30 Rejestracja uczestników Godz. 13:30 Rozpoczęcie konferencji i wystąpienia: • Dyrektora Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie • Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego • Prezesa Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie • Zaproszonych gości. Godz. 14:30 Profesor Adam Roman (Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław) „Wpływ czynników zewnętrznych (środowiskowych) na jakość produktów pszczelich”. Godz. 15:45 Profesor Artur Stojko „Produkty pszczele w apiterapii XXI wieku” Godz. 16:45 Zakończenie Konferencji 19:30 Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej – Msza św. dla pszczelarzy Przewodniczy – Ks. Andrzej Molenda – Duszpasterz Pszczelarzy Diecezji Częstochowskiej, 21:00 Apel Jasnogórski.

7 grudnia 2018  XXX Pielgrzymka Pszczelarzy na Jasną Górę

10:30 – Zbiórka pocztów sztandarowych na dziedzińcu 11:00 – Bazylika Jasnogórska – uroczysta Msza Święta koncelebrowana w intencji pszczelarzy. Mszy św. będzie przewodniczył i homilie wygłosi Biskup Edward Białogłowski, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Rolników i Pszczelarzy. 12:30 –13:30 Spotkanie pszczelarzy w Auli O. Kordeckiego Wystąpienia zaproszonych gości Organizatorzy Krajowej Konferencji Pszczelarskiej: • Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie www.czwa.odr.net.pl • Polski Związek Pszczelarski w Warszawie • Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie Organizatorzy Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę: • Polski Związek Pszczelarski w Warszawie www.zwiazek-pszczelarski.pl • Regionalny Związek Pszczelarzy w Częstochowie www.rzpcz.pl Kontakt: Agata Sojda – Kierowniczka Biura Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie tel. 504 172 011; e-mail: rzpcz@interia.pl Kazimierz Zaskórski Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Częstochowie tel. 505 287 691 kzaskorski@wp.pl

 

Wiadomości

 

okreglicki-030
Pszczelarze podawali mikroorganizmy na wiele sposobów: jako dodatek do wody w okresie od wiosny do jesieni, dodatek do syropu w okresach bezpożytkowych, opryski wnętrza ula (ramek i pszczół), higienizacja narzędzi do pracy w pasiece, zaszczepianie uli na odkłady. Wydatek preparatu na jedną rodzinę pszczelą kształtował się w ilościach od 50 do 150 ml na jedną rodzinę w okresie całego roku (średnio 25 ml na rodzinę do jednego podania). Do oprysków wykorzystywano roztwór 1:50 z wodą bez chloru. W trakcie doświadczeń zauważono, że pszczoły preferują wodę z dodatkiem probiotycznych mikroorganizmów. Pozostałe obserwacje:
Przyrost ogólnej ilości pszczół w ulu (czerwienie matek na całej powierzchni plastra),
Stabilizacja rozwoju rodzin osłabionych po zimie,
Poprawa kondycji pszczół, poprawa przeżywalności,
Wzrost odporności na choroby,
Ograniczenie rozwoju chorób – szczególnie grzybic,
W silnych rodzinach nie zauważono zmian,
Długie przerwy w dostarczaniu preparatu (ponad 3 tygodnie) powodowały nawrót zjawisk chorobowych.

Mikroorganizmy nie są dla pszczoły czymś obcym. Istotnym składnikiem układu pokarmowego pszczół jest mikroflora pożyteczna, która stanowi jeden z elementów obrony organizmu pszczelego. W środowisku układu pokarmowego, szczególnie w obrębie błony perytroficznej, rozwijają się mikroorganizmy, które konkurują z potencjalnymi patogenami o pożywienie (kompetycja pokarmowa) oraz o przestrzeń (antybioza bakteryjna). Do mikroorganizmów najliczniej zasiedlających układ pokarmowy pszczół zaliczamy właśnie bakterie kwasu mlekowego. Właściwości obronne tych bakterii związane są z wytwarzaniem przez nie związków o działaniu antydrobnoustrojowym, o czym była mowa już wcześniej. Kwasy organiczne wytwarzane przez mikroorganizmy probiotyczne obniżają pH treści jelit pszczół, stwarzając tym samym niedogodne warunki dla rozwoju patogenów. Ważną cechą bakterii kwasu mlekowego jest zdolność do wytwarzania szeregu enzymów poprawiających strawność pokarmu. W tym miejscu warto wspomnieć, że naukowcy poszukujący przyczyny CCD zauważyli w treści jelit umarłych pszczół zupełnie nie przetrawiony pyłek, co może wskazywać na brak pożytecznej mikroflory w ich układzie pokarmowym. Można więc spodziewać się, że jedną z przyczyn CCD jest brak bakterii kwasu mlekowego w organizmie pszczoły (wyjałowienie), wywołany poborem ze środowiska związków ograniczających rozwój mikroflory ( antybiotyki, pestycydy…).
Do najważniejszych zadań bakterii kwasu mlekowego w środowisku pasiecznym bez wątpienia zaliczyć należy fermentację pierzgi. Pierzga stanowi białkowy pokarm pszczół, powstający z pyłku kwiatowego zmieszanego ze śliną pszczół (szczepionka pożytecznej mikroflory). Pszczoły umieszczają tak przygotowany pyłek w komórkach plastra i ubijają go głową. Dzięki temu usuwają tlen z wolnych przestrzeni (tlen jest przeszkodą w prawidłowym procesie fermentacji mlekowej). Enzymy trawienne bakterii kwasu mlekowego uszkadzają osłonkę pyłku, uwalniając tym samym białko. Tylko dzięki temu pszczoła może wykorzystać ten najważniejszy składnik budulcowy zawarty w pyłku. Jednocześnie sam proces fermentacji wpływa na polepszenie walorów smakowych pierzgi, gdyż wywołujące go bakterie kwasu mlekowego produkują związki zapachowo-smakowe: diacetyl, acetoinę, aldehyd octowy. Dzięki wytwarzaniu przez bakterie kwasów – pH pierzgi obniża się do ok. 4, co wraz ze wspomnianym nadtlenkiem wodoru wpływa na trwałość pokarmu pszczelego. W obrębie układu pokarmowego bakterie kwasu mlekowego wykazują jeszcze jedną istotną cechę: rozkładają niepożądane składniki pożywienia. Dzięki temu pszczoła jest w stanie przetrwać pewne niskie stężenia toksycznych substancji pobieranych wraz z pokarmem ze skażonego środowiska.
Jak widać życie każdego organizmu bez mikroorganizmów jest niemożliwe.

Mgr inż. Wanda Maria Huk
www.apifarma.pl

Bibliografia:[1] „Mikrobiologia techniczna” pod redakcją Zdzisławy Libudzisz, Krystyny Kowal i Zofii Żakowskiej. Wydawnictwo Naukowe PWN , Warszawa 2008.